KANBrief 2/17

Cyfryzacja: możliwości i wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy