KANBrief

Edycja 2024-01 jest ostatnim wydaniem KANBrief i KANMail w języku włoskim.

Jednak nadal pragniemy informować Państwa o nowościach w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i normowania. W tym celu prosimy o subskrypcję KANMail (z KANBrief w wersji cyfrowej) w języku niemieckim, angielskim lub francuskim albo o subskrypcję bezpłatnej trójjęzycznej drukowanej wersji KANBrief.

Będzie nam miło, jeśli pozostaną Państwo w gronie naszych czytelników!

Jeszcze do połowy czerwca 2024 r można pobrać wszystkie dotychczasowe numery KANBrief w języku polskim ze strony www.kan.de/pl/publikationen/kanbrief).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem info@kan.de

 

ISSN (wersja drukowana) 2702-4024
ISSN (online) 2702-4032

Rok wydania

Temat tytułowy

 • Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz normowanie
 • Trzy pytania do... Axela Gutsmiedla, Kierownika Zarządzania Środowiskowego w THW

Tematy wydania

 • Rosnące znaczenie normowania w zarządzaniu – zarówno z systemem, jak i bez niego
 • Krytyka norm dotyczących rękawic i odzieży ochronnej do pracy z pestycydami
 • Moduły edukacyjne KANPraxis: nauka ergonomii – zaktualizowana i rozszerzona platforma edukacyjna
 • Wizja Zero - z normowaniem czy przeciwko normom

Temat tytułowy

 • Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
 • Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na wagonach do przewozu samochodów w transporcie kolejowym

Tematy wydania

 • Trzy pytania do... dra Michaela Stephana, odpowiedzialnego za normalizację i standaryzację w DIN
 • Sztuczna inteligencja jako narzędzie wzmacniania bezpieczeństwa w miejscu pracy: analiza INRS
 • Instytucje kilku krajów, zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy, przyjmują stanowisko w sprawie normowania
 • ANEC: europejski głos konsumentów w normowaniu

Temat tytułowy

 • Rozporządzenie UE: połączony do sieci świat urządzeń i maszyn ma być bardziej bezpieczny
 • Ugruntowana wiedza w zakresie nowych specyfikacji bezpieczeństwa przemysłowego

Tematy wydania

 • Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn - konsekwencje dla zharmonizowanej normalizacji
 • Ergonomia cyfrowa: Projekt KAN podsumowuje stan badań
 • ASGA – nowa komisja zajmująca się przekrojowymi zagadnieniami z dziedziny BHP
 • Reforma unijnego prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt

Temat tytułowy

 • Nowe unijne rozporządzenie w sprawie maszyn zastępuje dyrektywę maszynową
 • Nowelizacja normy EN ISO 10218 dotyczącej wymagań bezpieczeństwa dla robotów
 • Akty wykonawcze – instrument do jednolitego wdrażania przepisów UE

Tematy wydania

 • Ekspertyza KAN umożliwia orientację w zbiorze przepisów dotyczących oświetlenia
 • Egzoszkielety – stan prac normalizacyjnych 
 • Standaryzacja w produkcji przyrostowej

Temat tytułowy

 • Zautomatyzowana jazda na terenach zakładowych

Tematy wydania

 • Early information system – Wczesne posiadanie informacji jest niezbędne!
 • Poradnik w zakresie stosowania i wyboru rękawic ochronnych
 • KAN rewiduje zajęte przez siebie stanowisko dotyczące szybkich dokumentów normalizacyjnych
 • 3 pytania skierowane do… dr Christiana Feltena, dyrektora zarządzającego Federalnej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 • Nowości z dziedziny norm dotyczących człowieka – Dane odnośnie wagi ciała człowieka w normach

Temat tytułowy

 • Akty delegowane jako instrument europejskiego ustawodawstwa
 • Zadania i rola komisji ds. bezpieczeństwa produktów (AfPS)
 • Granice normowania: norma DIN 820-1 uległa aktualizacji

Tematy wydania

 • 3 pytania skierowane do... Benjamina Pfalza, przewodnoiczącego KAN
 • Sztuczna inteligencja trafia na bezpieczeństwo pracy
 • Wibracje na rowerach elektrycznych (pedeleki) – to wyboista droga

Temat tytułowy

 • Konflikty wartości jako wyzwanie przy opracowywaniu systemów Al
 • Bezpieczeństwo w systemach sztucznej inteligencji (Sl)
 • Wysoce zautomatyzowane pojazdy w rolnictwie

Tematy wydania

 • Wyroby budowlane: Bezpieczeństwo nie może być tylko opcjonalnym dodatkiem
 • Cyfrowe metody w ergonomii

Temat tytułowy

 • Sztuczna inteligencja przenika do środowisk pracy i życia
 • Stanowisko zajęte przez KAN w odniesieniu do projektu rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji
 • Sztuczna inteligencja w kontekście funkcjonalnego bezpieczeństwa

Tematy wydania

 • Nowa strategia UE dotycząca normalizacji – Drogowskazem dla przyszłości normalizacji w Europie
 • Nowe przepisy prawne dotyczące nadzoru rynku i prawa bezpieczeństwa produktów
 • Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – Głos pracowników w normalizacji

Temat tytułowy

 • Wały przegubowe w rolnictwie i leśnictwie

Tematy wydania

 • Normowanie masek przeciwinfekcyjnych
 • Scenariusze transformacji cyfrowej normowania i norm
 • Trzy pytania do…Dennisa Radtke, posła niemieckiej CDU do parlamentu europejskiego
 • Small Business Standards – Reprezentant interesów małych i średnich przedsiębiorstw w procesie normalizacji
 • Konferencja EUROSHNET 2022: Sztuczna inteligencja natrafia na bezpieczeństwo pracy

Temat tytułowy

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w wytwarzaniu addytywnym

Tematy wydania

 • Nowa ustawa o bezpieczeństwie produktów
 • Nowe strategie dla nowych wyzwań
 • Wszystko w zasięgu wzroku – Pomiar widoczności w samojezdnych maszynach leśnych
 • Załącznik III – Organizacje: Przedstawiciele społecznie istotnych interesów w europejskim normowaniu
 • Update do bezpieczeństwa leżanek terapeutycznych

Temat tytułowy

 • Procesy legislacyjne UE i możliwości wywierania wpływu
 • Przemiany, prewencja i profilaktyka - Zadaniem nowych strategicznych ram UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027

Tematy wydania

 • Brexit – Wpływ na normowanie i ustawodawstwo
 • Odzież ochronna zabezpieczająca przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem – Nowa norma DIN 19430
 • Permetryna w wyposażeniu ochrony osobistej jako zabezpieczenie przed kleszczami

Temat tytułowy

 • Chiny na drodze do mocarstwowości w dziedzinie normowania 

Tematy wydania

 • Przeciętny człowiek waży 75 kg – ale jak wygląda rzeczywistość?
 • Stan techniki i normowania
 • Okulary danych: Od projektu pilotażowego po realizację w praktyce
 • Dbamy o bezpieczeństwo pracy: Przegląd naszych ofert w KAN-Praxis

Temat tytułowy

 • 50-lecie Komitetu Normalizacyjnego DIN ds. ergonomii
 • Zdrowe miejsca pracy – To ulga dla Ciebie!

Tematy wydania

 • Bezpieczeństwo produktów dzięki kompleksowości sztucznej inteligencji?
 • Narażenie na wibrację układu ręka-ramię spowodowane pojedynczymi uderzeniami
 • Stan techniki w przypadku substancji niebezpiecznych w miejscu pracy
 • Wymagania rzemiosła stawiane normowaniu

Normowanie w dziedzinie opieki zdrowotnej jest ekstremalnie zróżnicowane: Podczas, gdy w przypadku leżanek terapeutycznych chodzi o wymagania czysto techniczne związane z produktem, to inne zajmuje się bezpieczeństwem i higieną przy wykonywaniu tatuażu. Na pytanie, jakie tematy należy w ogóle poddawać normowaniu, odpowiedź daje aktualny temat codziennych masek na twarz.

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest w produkcji i innych obszarach działalności rmy. Czy kiedyś zastąpi ona ludzi? Jakie zastosowania oferuje rmom i jakie korzyści? Kiedy maszyna sama się rozwija, jak przeprowadzić dla niej ocenę zgodności? Więcej informacji i odpowiedzi na te pytania znajduje się w części temat specjalny niniejszego wydania.

Brzmi to zachęcająco: pracownik ubiera egzoszkielet, a następnie z łatwością wykonuje wymagające lub niewygodne zadania, a w warunkach idealnych wykonuje je nawet szybciej. Czy to jednak naprawdę takie proste? Zachęcamy do lektury artykułów poświęconych egzoszkieletom: dlaczego uch stosowanie musi być bardzo dokładnie przemyślane i zaplanowane, jeśli ma być skuteczne zarówno dla rmy, jak i pracownika.

Maszyny do pisania, karty dziurkowane, stenogra a, sztywne godziny pracy: do niedawna były to typowe cechy pracy w biurze. Zastąpił je laptop, smartfon, biura typu open- -plan i elastyczne godziny pracy w teorii, pracy w dowolnym czasie i miejscu. W części specjalnej tego numeru przedstawiamy wyzwania jakie ta zmiana stawia przed normalizacją i przepisami regulującymi pracę biurową.

Nowe podejście" do bezpieczeństwa wyrobów jest stosowane w Europie od 1985 roku. Dyrektywy i rozporządzenia UE określają zasadnicze wymagania, które z kolei są wspierane przez zharmonizowane normy europejskie. Ustalenia dotyczące niektórych elementów systemu zostały ostatnio zmienione. Temat specjalny tego wydania poświęcony jest skutkom tej zmiany. Piszemy również o tym, że statystycznie rzecz biorąc, większość norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa maszyn jest aktualna.

Japonia: kraj daleki, wysoce zautomatyzowany, z kulturą, która jest dla nas obca - czy też pod wieloma względami bliższy Europie niż nam się wydaje? W świecie, który jest coraz mniejszy, prawda prawdopodobnie leży gdzieś pośrodku. W specjalnej części tego numeru prezentujemy artykuły na temat różnic i podobieństw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, wykorzystania robotów w przemyśle i normalizacji.

Wiele pojazdów nie jest objętych europejską dyrektywą maszynową, ale podlega specjalnym wymaganiom. Związek między normami i specy kacjami regulującymi kwestie związane z tymi pojazdami a prawodawstwem różni się od związku między normami i specy kacjami dotyczącymi innych produktów. Jasno zde niowane relacje regulacyjne i dobra konstrukcja produktu mają znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji pojazdów, co ilustrują przykłady lokomotyw kolejowych i ambulansów.

Nierówny teren, brud, złe warunki pogodowe: maszyny budowlane na placu budowy są narażone na licz- ne czynniki, które nie pojawiają się, przynajmniej w takiej samej formie, w fabryce. Nie powinno to jednak stanowić usprawiedliwienia dla złej ergonomii lub niewystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Poprzez szereg działań i projektów użytkownicy, operatorzy i producenci dążą do poprawy bezpieczeństwa maszyn budowlanych.

Przez długi czas "włączenie społeczne" polegało na tym, że osoby niepełnosprawne były zatrudniane do wykonywania prostych prac. Nastąpiła zmiana w myśleniu: miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych są w coraz większym stopniu dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb. Proces ten jest wspierany przez nowe rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne okulary i roboty współpracujące, które zapewniają wsparcie dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Przemysł 4.0 jest obecnie modnym hasłem i coraz bardziej zaznacza swoją obecność w przedsiębiorstwach. Wykorzystuje on szeroki zakres technologii, z których niektóre są już znane - należy je połączyć, aby stworzyć w nową całość. Natomiast wpływ tej koncepcji na pracowników dopiero zaczyna być widoczny. Zapraszamy do lektury i zapoznania się z tym tematem.

Dzieje się w sektorze opieki zdrowotnej: niedawno weszło w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i użytkownikom. Normalizacja wkracza – przy wsparciu Komisji Europejskiej - w coraz większą liczbę obszarów sektora opieki zdrowotnej, którego struktura powinna być w istocie domeną państw członkowskich. Jest to wystarczający powód, aby KAN zajęła się tym tematem w sposób bardziej intensywny.

Cyfryzacja ingeruje w coraz to nowe obszary działania? Jak wpływa to na przedsiębiorstwa i pracowników? Jak ludzie reagują na pracę z robotami? Wiele rozwiązań dopiero się pojawia i często nie ma jeszcze gotowych odpowiedzi na wiele pytań. W tym wydaniu KANBrief piszemy o różnych aspektach cyfryzacji oraz jej znaczeniu dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Wyroby, które są niebezpieczne lub nie spełniają wymagań określonych w przepisach unijnych, nie mogą być wprowadzone na rynek w Unii Europejskiej. Aby nie dopuścić takich wyrobów do obrotu Komisja Europejska ustanowiła procedurę oceny zgodności, w ramach której w pewnych przypadkach wyroby są badane przez niezależne podmioty. Jak działa ta procedura w przypadku producentów spoza Unii, którzy chcieliby wprowadzić swoje wyroby na rynek europejski?

W jaki sposób można zapewnić, aby komitety normalizacyjne nie traciły kontaktu z rzeczywistością, a normy uwzględniały wszystkie istotne kwestie związane z użytkowaniem w przyszłości przedmiotowych wyrobów? Przykładowym rozwiązaniem może być wizyta przedstawicieli komitetu normalizacyjnego w przedsiębiorstwie czy wymiana doświadczeń, życzeń i oczekiwań użytkowników wyrobów podczas dedykowanego seminarium.

Robotyka i tworzenie sieci to popularne słowa, które określają zmiany technologiczne ostatnich lat. Jednocześnie zmiany te mogą powodować pojawienie się nowych zagrożeń, której nie istniały w takiej formie. Dla środowiska związanego z bezpieczeństwem i higiena pracy oznacza to śledzenie zmian i nowych rozwiązań oraz zmianę kierunku w pewnych sektorach. Przykłady takie jak współpraca między człowiekiem a robotem, drukarki 3D czy pojazdy bezzałogowe pokazują, gdzie dziś potrzebna jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wraz z raty kowaniem przez Niemcy Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych temat dostępności ożył i wszedł w zakres bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsca pracy powinny być bowiem zaprojektowane w taki sposób, aby każdy mógł na nich pracować – czy będzie to osoba niepełnosprawna, czy też nie. Jakie instrumenty ma do dyspozycji bezpieczeństwo i higiena pracy, aby osiągnąć te cele?

Normalizacja to jeden z wielu obszarów, na który wpływ wywiera cyfryzacja. Wyzwaniem nie jest tylko normalizacja nowych, cyfrowych technologii oraz ich różnych zakresów zastosowań. Podmioty opracowujące normy muszą dostosować również swoje własne procesy i przedstawiać wyniki pracy w nowej formie – na przykład raczej jako aplikacja niż opracowanie papierowe. DIN, DKE oraz instytucje państwowe sformułowały pomysły I koncepcje, w jaki sposób tradycyjna normalizacja może przekształcić się w „Normalizację 4.0”.

„Poprawa jakości życia pracowników – Wyzwanie dla normalizacji, badań i certy kacji”. Pod taką nazwą zorganizowano V konferencję sieci EUROSHNET, która odbyła się w dniach 14-16 października 2015 r. w Sewilli. Głównym tematem referatów, warsztatów i dyskusji były zmiany w świecie pracy oraz związane z tym wyzwania dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

Przed nami zmiany w świecie pracy: globalizacja, Przemysł 4.0 oraz cyfryzacja będą kształtować w przyszłości życie zawodowe, sprawiając, że przed ergonomią będą wciąż stały nowe wyzwania. Czy normalizacja w dziedzinie ergonomii dostosowuje się do tych mian? Jakie działania podejmowane są, aby sprostać tym wyzwaniom?

Poza aspektami dotyczącymi treści, podczas opracowywania norm pojawiają się również pytania dotyczące zagadnień formalnych. Które treści powinny znajdować się w normatywnej części normy, a które w części informacyjnej? Co należy zrobić, gdy norma stoi w sprzeczności z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w pracy? W jakim stopniu zobowiązujące są niektóre sformułowania? W tym wydaniu KANBrief przedstawiamy krótkie wprowadzenie do tematu.

Czy różnice między bezpieczeństwem technicznym a bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w miejscu pracy nadal obowiązują? Czy może nadszedł czas, aby zrezygnować z tej przestarzałej konwencji i ponownie sprawdzić, jakie są granice normalizacji? W niektórych przypadkach mamy do czynienia ze skrajnie różnymi opiniami. W tym numerze KANBrief przedstawiciele instytucji publicznych, partnerzy społeczni i użytkownicy prezentują swoje stanowiska i oczekiwania.

Urządzenia samojezdne są źródłem rożnych zagrożeń, które nie występują w tej samej formie w przypadku innych maszyn. Przykłady słabej widoczności w maszynach budowlanych oraz emisji tlenku węgla w maszynach użytkowanych wewnątrz budynków pokazują, że niezbędna jest praca nad przepisami w tych obszarach.

Nadzór rynku jest ważnym elementem w bezpieczeństwie wyrobów. Informacje zebrane podczas testowania wyrobów obecnych na rynku są często punktem wyjścia dla zmian w normach, zgodnie z którymi wyroby te były produkowane. Zapraszamy do lektury artykułów poświęconych polepszeniu efektywności nadzoru rynku oraz oczekiwaniom związków zawodowych w stosunku do nadzoru rynku.

Podczas konferencji strategicznej KAN poruszono kilka kontrowersyjnych tematów: około 150 uczestników spotkało się w BONN, aby przedyskutować między innymi możliwy wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz „Europę społeczną”. Uczestnicy zachęcali również do współpracy na poziomie europejskim, co KAN, INRS i EUROGIP wprowadziły w życie, podpisując wspólną deklarację o polityce normalizacyjnej.

26 marca 2014 r. w Bonn odbywa się konferencja z okazji dwudziestolecia KAN. Czy KAN spełniła swoje zadanie i umożliwiła partnerom społecznym dostęp do normalizacji, a także opracowywała stanowisko strony niemieckiej w obszarach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy? Zapraszamy do lektury KANBrief, gdzie przedstawiamy opinie przedstawicieli instytucji reprezentowanych w KAN oraz wnioski, które wyciągnął przedstawiciel pracowników.

ŚOI są coraz bardziej złożone i wielofunkcyjne. Komisja Europejska zajmuje się tym zagadnieniem opracowując nowe rozporządzenie dotyczące ŚOI oraz przyznając mandat na zidenty kowanie potrzeb normalizacyjnych w obszarze odzieży ochronnej. Normalizacja powinna również dostosować się do nowych trendów panujących na rynku. To wydanie KANBrief poświęcamy więc nowemu rozporządzeniu, nowym technologiom oraz nowym normom.

Ergonomia to człowiek w centrum uwagi i projektowanie z uwzględnieniem zróżnicowania grup użytkowników. Istnieje wiele narzędzi za pomocą których można udostępniać użytkownikom wiedzę z dziedziny ergonomii. Zapraszamy do lektury sekcji poświęconej ergonomii – przeczytacie o komputerowym modelu człowieka, przewodniku, sieciach i innych narzędziach ułatwiających pracę projektantów i ekspertów zaangażowanych w normalizację.

Jakie korzyści normalizacja powinna i może zaoferować prewencji oraz jakie polityczne ograniczenia się z tym wiążą? Co mogą zrobić eksperci BHP, aby efektywnie przedstawiać swoje zastrzeżenia w trakcie prowadzenia działalności normalizacyjnej? W jaki sposób doświadczenia przemysłu można włączyć do normalizacji. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w tym wydaniu KANBrief.

Usługi stanowią znaczącą część produkcji gospodarczej Unii Europejskiej i są szczególnie intensywnie promowane w nowym rozporządzeniu w sprawie normalizacji europejskiej. Usługi nie są jednak tak łatwe do zde niowania w normach jak klasyczne wyroby. Potrzebna jest tu szczególna ostrożność, nie tylko w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Ze względu na zadziwiająco dużą liczbę wyrobów i dostawców, zakup sprzętu roboczego stanowi dla wielu przedsiębiorstw nie lada wyzwanie. Często brakuje informacji, na podstawie której można ocenić dany wyrób pod kątem jego przydatności dla poszczególnych zadań wykonywanych przez pracownika. Badania i certyfikacja wyrobów mogą okazać się w tym względzie niezwykle pomocne.

IV Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań i certy kacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowana przez sieć EUROSHNET, odbyła się w Helsinkach w dniach 26-28 czerwca 2012 r. Podczas sesji plenarnych, seminariów i „World Café” ponad 150 delegatów dyskutowało na temat poprawy współpracy między różnymi stronami w celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu roboczego.

Producenci i komitety normalizacyjne, które mają za zadanie opracowywanie norm dla wyrobów potrzebują rzetelnych przewodników zawierających wiedzę teoretyczną, aby projektowanie ergonomiczne stało się niekwestionowaną częścią procesu projektowania. W tym wydaniu KANBrief prezentujemy nowe, ważne dokumenty odniesienia w postaci normy PN-EN ISO 26000 oraz przewodnika do stosowania nowej dyrektywy maszynowej.

Zadanie stworzenia spójnego i praktycznego zespołu przepisów realizowane jest w Niemczech przez instytucje państwowe oraz Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego, co wymaga dobrej koordynacji. Przewodnik przyjęty w 2011 roku przedstawia nowy podział kompetencji, co stanowi ważny krok dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W tym numerze KANBrief przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Europa posiada zbiór norm naprawdę wysokiej jakości. Sztuką jest jednak utrzymanie tych osiągnięć i jednoczesne zapewnienie zmian zgodnych z nowymi osiągnięciami. W Niemczech i we Francji zaproponowano niedawno ulepszenia, które można wprowadzić do zbioru norm. W najnowszym wydaniu KANBrief przedstawiamy wyniki dyskusji na ten temat.

W Europie zaczęło się dziać. Komisja Europejska dostosowuje kilka dyrektyw do pakietu ryku wewnętrznego przyjętego w 2008 roku i przeprowadza rewizję podstaw prawnych normalizacji. W tym wydaniu KANBrief przedstawiamy kluczowe aspekty tych zmian i wpływ tych działań na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Około 40% pracowników w Niemczech wykonuje pracę biurową. Ob tość innowacji technicznych w dziedzinie sprzętu biurowego i oprogramowania pociąga za sobą ciągłe zmiany w środowisku pracy, a tym samym wpływa na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Normalizacja w tym obszarze może więc przyczynić się do bezpiecznego i ergonomicznego projektowania miejsc pracy i urządzeń.

Zespoł norm z zakresu ergonomii jest podzielony między normy europejskie zgodne z dyrektywą maszynową, normy międzynarodowe, ktore koncentrują się na zasadach, w tym zasadach projektowania oraz wymagania z zakresu ergonomii, ktore znajdują się w większości norm dotyczących wyrobow. Norbert Breutmann i Georg Kramer, przewodniczący komitetu ds. ergonomii w Niemieckim Komitecie Normalizacyjnym DIN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO wyjaśniają, czego brakuje w chwili obecnej, aby można było połączyć te obszary tak, aby utworzyły harmonijną całość.
Gdy ludzie i roboty pracują blisko siebie w tym samym miejscu pracy, nie można całkowicie wyeliminować ryzyka kolizji. Ważne jest, aby pracownicy nie byli narażeni na poważne ryzyko urazu. Ze względu na to, że normy dotyczące robotów do pracy w środowisku przemysłowym nie zawierają obecnie odpowiednich zapisów z obszaru ryzyka, IFA oraz FA MFS opracowały przewodnik, w którym w sposób wyczerpujący przedstawione zostały wymagania w tym zakresie. Treść przewodnika zostanie również włączona do prowadzonej obecnie działalności normalizacyjnej.

Normalizacja to proces dobrowolny, służący opracowaniu specyfikacji technicznych i oparty na porozumieniu między wszystkimi interesariuszami. Jednocześnie, Unia Europejska od połowy lat osiemdziesiątych coraz bardziej wykorzystuje normy w celu wspierania swoich polityk mi ustawodawstwa. W tym wydaniu KAN-Brief przedstawiamy kilka kluczowych płaszczyzn oddziaływania między Unią Europejską a normalizacją.

Celem nowej kampanii Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów i transportem. Przedstawiamy kilka wybranych zagadnień, które pokazują w jaki sposób normalizacja może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa poruszania się pojazdów i transportu w firmach

Od dnia 29 grudnia 2009 r. stosowanie nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest obowiązkowe. Jednak ze względu na ograniczenia czasowe wiele norm zostało dostosowanych do zapisów nowej dyrektywy tylko formalnie. W następnej kolejności powinna nastąpić nowelizacja ich treści. W bieżącym numerze KANBrief opisujemy oraz ilustrujemy przykładami te punkty, na które należy położyć szczególny nacisk w procesie nowelizacji.

W dniu 7 października 2009 r. w Berlinie ponad sto osób uczestniczyło w seminarium na temat udziału przedstawicieli środowiska związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w normalizacji. Dyskutowano na temat obecnej sytuacji dotyczącej zaangażowania w działalność normalizacyjną oraz obszarów, w których konieczna jest poprawa. W tym wydaniu KANBrief prezentujemy propozycje, które są wynikiem tego wydarzenia (patrz również Raport KAN nr 45).

Zadaniem środków ochrony indywidualnej jest zapobieganie zagrożeniom lub minimalizowanie zagrożeń, które nie mogą zostać wyeliminowane za pomocą rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. Przykłady przedstawione w tym wydaniu KANBrief ilustrują wyraźnie, jakie trudności stają przed opracowującymi normy z zakresu środków ochrony indywidualnej podczas specyfi kowania warunków badań laboratoryjnych oraz wymagań dotyczących danego wyrobu, które odzwierciedlałyby szeroki zakres i różnorodność warunków pracy występujących w praktyce.

Obszar działalności KAN jest obecnie bardzo szeroki. W dziedzinie antropometrii celem jest aktualizacja zespołu norm i ulepszenie jego struktury. We Wspólnym Stanowisku Niemieckim (German Consensus Statement - GDS) ujęte są zasady polityki normalizacyjnej, natomiast w obszarze wyrobów budowlanych celem KAN jest skierowanie większej uwagi na zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas opracowywania nowego ustawodawstwa europejskiego.

Instytucje ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego na pewno skorzystają z członkowstwa w VFA - Stowarzyszenia na rzecz Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Europie. Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji już zaangażowała się w prace nad projektami norm dotyczących sektora publicznego. Dzięki rozszerzeniu zakresu swojej działalności KAN może uczestniczyć w opracowywaniu projektów norm dotyczących edukacji i ochotniczych straży pożarnych.

Jakie postulaty zawarte są w Krakowskim Memorandum EUROSHNET? Jakie zmiany wprowadzą nowe ramy prawne? W jakich obszarach nadal potrzebne są zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia, aby wyroby w Europie były bezpieczniejsze? To jedne z wielu pytań, które padły podczas III Europejskiej konferencji na temat normalizacji, badań i certyfi kacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym wydaniu KANBrief przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

W dniach 27-28 maja odbyła się Europejska konferencja pn. „Nowa dyrektywa maszynowa – oczekiwania ekspertów z dziedziny prewencji w stosunku do normalizacji”, organizowana przez KAN we współpracy z DGUV. W konferencji wzięło udział ponad 200 ekspertów, którzy podczas trzech seminariów dyskutowali na temat wpływu zmian w dyrektywie na działalność normalizacyjną. Najważniejsze wyniki tego spotkania przedstawiamy w tym wydaniu KANBrief.

Ze względu na swój przenośny charakter, maszyny rolnicze działają w bardzo różnych warunkach. Dlatego też transpozycja wymagań bezpieczeństwa zawartych w europejskiej Dyrektywie Maszynowej jest zadaniem złożonym. W tym wydaniu KANBrief przedstawiamy wyniki najnowszego badania dotyczącego bezpieczeństwa maszyn rolniczych przeprowadzonego przez Komisję Ochrony Pracy i Normalizacji, a także wybrane przykłady dobrych praktyk i wgląd w działalność normalizacyjną.

Pracodawcy, eksperci z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucje szkoleniowe potrzebują wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normalizacji. W tym wydaniu KANBrief przedstawiamy kilka przydatnych źródeł informacji: narzędzie do wyszukiwania norm - NoRA oraz jej nowe funkcje, strony internetowe, na których można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące zharmonizowanych norm europejskich, a także nowy moduł do szkolenia projektantów w zakresie ergonomii.

Jakie środki można przedsięwziąć, aby produkty faktycznie spełniały wymagania zawarte w dyrektywach UE? Europejskie oznakowanie CE oparte jest wyłącznie na deklaracjach producenta. Oznakowania przyznawane przez niezależne jednostki oceniające wyroby, takie jak przyznające znak GS, mają za zadanie zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Unia europejska i państwa członkowskie mają na ten temat różne opinie.

Badania naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają istotną rolę w procesie zdobywania wiedzy na temat ryzyka oraz rozwoju bezpiecznych wyrobów i metod postępowania. W tymwydaniu KANBrief przedstawione zostanąśrodki za pomocą których instytucje zajmujące się BHP wywierają wpływna kształt europejskich programów naukowobadawczych. Przykłady pochodzące z różnych obszarów wykażą, w jaki sposób wyniki badańnaukowych mogą zostać wykorzystane w praktyce .

Normy odgrywają kluczowa rolę w projektowaniu i bezpieczeństwie produktów. Stanowią niezbędny instrument wdrożenia wymagań dyrektyw europejskich, a jednocześnie służą realizacji celów europejskiego rynku wewnętrznego. W tym wydaniu KANBrief przeanalizowane zostaną sposoby, dzięki którym normy będą mogły jeszcze efektywniej spełniać nałożone na nie wymagania.

Przedstawiamy wywiad z Hansem-Wernerem Müllerem, prezesem Europejskiego Zrzeszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji (NORMAPME) oraz sekretarzem generalnym Europejskiej Unii Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME). Hans-Werner Müller zakończy swoją kadencję jako sekretarz generalny UEAPME latem 2007.

KAN zabiega o możliwość rozszerzenia wpływu na działalność normalizacyjną. W tym celu zleca prowadzenie badań i opracowanie raportów eksperckich. Jest to działalnośćprowadzona dodatkowo, oprócz właściwej działalności normalizacyjnej. Badania i raporty mają służyćjako ogólne podstawy, na których będzie można oprzeć późniejsze prace techniczne.W tym numerze KANBrief przedstawiono badania KAN prowadzone w 2006 roku oraz plany na rok 2007.

W celu rewizji Nowego Podejścia Komisja Europejska opracowuje instrument prawny, którego forma właśnie się wyłania. Obecny numer KANBrief przedstawia postępy prac w tym zakresie jak równieżich pierwsze rezultaty. Opisujemy również sieć, której zadaniem jest obserwacja rynku oraz sposób, w jaki uwzględniane są zagadnienia związane z BHP w normach dotyczących usług.

Przyjęta właśnie, po kilku latach prac, nowa wersja Dyrektywy Maszynowej ma na celu zapewnić producentom i innym swoim adresatom większą przejrzystość. Zastąpi ona obowiązującą obecnie dyrektywę (98/37/EC) w listopadzie 2009 roku. Do tego czasu obowiązywać będzie jej aktualna wersja. W obecnym numerze KANBrief znajdziecie Państwo informacje dotyczące najbardziej istotnych –z punktu widzenia normalizacji – zmian, jakie znalazły się w nowej dyrektywie, i ich konsekwencji.

Jak wygląda proces opracowania międzynarodowej normy? Jakich zasad należy przestrzegać w międzynarodowejdziałalności normalizacyjnej? Jakie istnieją podobieństwa między europejską a międzynarodową normalizacją? Te i inne zagadnienia dotyczące międzynarodowejnormalizacji stanowiągłówny temat obecnego numeru KANBrief.

Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z całej Europy spotkali się w Paryżu w dniach 19 – 21 października 2005 r., aby z różnych perspektyw przedyskutować kwestię pn. "An enlarged Europe in a globalized world". W obecnym numerze KANBrief prezentujemy kilka referatów, przedstawionych podczas spotkania, które odbyło się pod nazwą European Conference on standardization, testing and certification in the field of occupational safety and health.

Przedstawiciele środowiska bhp dysponują szeregiem środków umożliwiających ingerencję w normalizację maszyn. I tak, w przypadku drzwi obrotowych z napędem silnikowym, eksperci w obszarze bhp odwołali się do niemieckiej normy jako środka tymczasowego. Natomiast w stosunku do europejskiej normy dotyczącej dźwignic samojezdnych, KAN zastosował formalny sprzeciw. W obszarze maszyn do obróbki drewna niezbędne są zmiany odpowiednich norm europejskich, które nie odzwierciedlają aktualnego stanu wiedzy.

W ramach kolejnych etapów procesu normalizacyjnego, lobby środowiska bhp dysponuje różnego rodzaju środkami nacisku, umożliwiającymi ingerencję w treść normy. Obecny numer KAN Brief przedstawia charakterystykę procesu opracowywania norm europejskich, a także przykłady skutecznego lobbingu w tym obszarze.

Normy, zawierające technicznąwiedzę ekspercką, są ważnym czynnikiem konkurencyjności. Stanowiąone główny temat obecnego numeru, który analizuje ich rolę z punktu widzenia przemysłu, opisuje prawne aspekty odpowiedzialności za jakośćwyrobów oraz szczegółowo wyjaśnia zagadnienie formalnego sprzeciwu –instrumentu stosowanego podczas opracowywania norm, ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia dla problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony indywidualnej są jużw dużym stopniu znormalizowane. W obecnym numerze KANBriefznajdziecie Państwo informacje na temat aktualnego stanu normalizacji oraz bieżącej działalności w tym obszarze. Na przykładzie elektrostatycznych filtrów wskażemy, iż poziom normalizacji, jaki udało sięosiągnąć, nie zawsze jest satysfakcjonujący. W jednym z artykułów opisujemy również rolę jednosteknotyfikowanych w obszarze środków ochrony indywidualnej.

Od 1 października 2004, normy Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CE-NELEC) zawierają tzw. załącznik ZZ, obecny dotychczas w normach Europejskiego Komitetu Normalizayjnego (załącznik ZA). Kwestia dokładności, z jaką powinny one odnosić się do treści dyrektyw, podzieliła ekspertów. W bieżącym numerze KANBrief przedstawiamy ich opinie i spostrzeżenia.

Organizacją seminarium pt. „Jednolity Rynek Europejski – Udział Instytucji BHP w Procesie Normalizacji” („European Single Market –Involvement of OH&S Parties In Standardization”), które odbyło sięw dniu 16 marca 2004 r., Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) uczciła dziesięciolecie swojego istnienia. Spotkanie było równieżokazją do omówienia i analizy jej dotychczasowych osiągnięć. Rezultaty spotkania oraz sprawozdania dotyczące kluczowych obszarów przyszłej działalności KAN stanowiągłówne tematy bieżącego wydania (nr 2/04) KANBrief.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (Kommission Arbeitsschutz und Normung – KAN) z okazji swojego jubileuszu znalazła się w centrum niniejszego wydania KANBrief. Omówiono powstanie, działania i najważniejsze funkcje KAN, takie jak rola Wspólnego Stanowiska Niemieckiego (GDS), zastosowanie istotnych metod postępowania (Sprzeciw Formalny) i znaczenie KAN z punktu widzenia innych instytucji.