© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


Aktualności

Vademecum normalizacji europejskiej
Vademecum opublikowane przez Komisję Europejską to zbiór kluczowych dokumentów dotyczących...
Czytaj więcej

ISO: Online Browsing Platform (OBP)
Ta wielojęzyczna baza danych umożliwia wyszukiwanie wśród norm ISO po numerze normy, słowach...
Czytaj więcej

Plan działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
Komisja Europejska planuje zmodernizować przepisy europejskie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w...
Czytaj więcej


KANBrief 1/17

© KAN

UE i kraje trzecie

W Unii Europejskiej bezpieczeństwo wyrobów podlega wiążącym regulacjom w postaci systemu dyrektyw, norm i obowiązkowych badań. Jednak handel nie kończy się na zewnętrznych granicach UE. Potrzebna jest więc płaszczyzna współpracy między rynkiem wewnętrznym a zewnętrznym. Zachęcamy do lektury artykułów na temat badań i certyfikacji wyrobów produkowanych poza Unią oraz roli brytyjskiej normalizacji po Brexicie.

Pobierz KANBrief 1/17

KANBrief 1998-2016

KAN

KAN 2013

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych (w języku angielskim) - Mapa serwisu
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2017 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)