© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


Aktualności

Wyszukiwanie norm za pomocą obrazu
Na stronie internetowej prowadzonej wspólnie przez francuskie ministerstwo środowiska i ministerstwo...
Czytaj więcej

Aplikacja „NORM2GO”
NORM2GO to darmowa aplikacja dla urządzeń z systemem Android i IOS, która po zeskanowaniu kodu...
Czytaj więcej

Cyfryzacja w miejscu pracy
Rośnie liczba pracowników, którzy wykorzystują informacje cyfrowe i technologie...
Czytaj więcej

Aktualizacja normy DIN 31000
Nowa wersja normy DIN 31000 – Zasady ogólne bezpiecznego projektowania wyrobów ukazała się w...
Czytaj więcej


KANBrief 2/17

© KAN

Cyfryzacja i Przemysł 4.0

Cyfryzacja ingeruje w coraz to nowe obszary działania? Jak wpływa to na przedsiębiorstwa i pracowników? Jak ludzie reagują na pracę z robotami? Wiele rozwiązań dopiero się pojawia i często nie ma jeszcze gotowych odpowiedzi na wiele pytań. W tym wydaniu KANBrief piszemy o różnych aspektach cyfryzacji oraz jej znaczeniu dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Pobierz KANBrief 2/17

KANBrief 1998-2016

KAN

KAN 2013

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych (w języku angielskim) - Mapa serwisu
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2017 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)