© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 3/20 Normowanie w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi

Karikatur: Eine Welle von Managementnormen überschwemmt die Arbeitswelt© KAN/M. Hüter

Normowanie w sektorze zarzą­dzania zasobami ludzkimi

Przede wszystkim w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO daje się w obecnej chwili zaobserwować istnienie licznych inicjatyw, mających na celu opracowanie międzynarodowych norm dla systemów zarządzania.

Pobierz KANBrief 3/20

KANBrief 1998-2020

KAN

KAN© Pixel - Fotolia.com

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.