© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


Aktualności

Konferencja ­EUROSHNET 2019: zanotuj datę!
„Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ (Be smart, stay safe...
Czytaj więcej

Przemysł 4.0 – Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo cyfrowe
W referatach na konferencji „Przemysł 4.0 – Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo cyfrowe” przeanalizowano...
Czytaj więcej

Wiadomości
We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała raport z oceny dyrektywy maszynową, czyniąc tym...
Czytaj więcej

DIN świętuje 100-lecie istnienia
Dobre normy stanowią podstawę bezpiecznych wyrobów i sprzętu roboczego. Tę troskę podzielają DIN i...
Czytaj więcej


KANBrief 1/18

KANBrief verschiedene Ausgaben© KAN

Włączenie społeczne dziś

Przez długi czas "włączenie społeczne" polegało na tym, że osoby niepełnosprawne były zatrudniane do wykonywania prostych prac. Nastąpiła zmiana w myśleniu: miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych są w coraz większym stopniu dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb. Proces ten jest wspierany przez nowe rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne okulary i roboty współpracujące, które zapewniają wsparcie dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Pobierz KANBrief 1/18

KANBrief 1998-2018

KAN

KAN 2013

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych (w języku angielskim) - Mapa serwisu
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2018 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)