Logo 25 Jahre KAN
© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


Aktualności

Zaproszenie do składania abstraktów: Konferencja sieci ­EUROSHNET 2019
„Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ (Be smart, stay safe...
Czytaj więcej

Kurs e-learningowy na temat normalizacji dla MŚP
Kurs e-learningowy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to informacje na temat stosowania...
Czytaj więcej

Nowa strategiczna rada doradcza DIN
W dniu 10 lipca 2018 r. w ramach Komitetu normalizacyjnego DIN ds. zasad bezpiecznego projektowania...
Czytaj więcej

Aspekty BHP w metodach wytwarzaniu przyrostowego
Projekt normy VDI 3405 część 6.1, Procesy wytwarzania przyrostowego – Bezpieczeństwo użytkownika w...
Czytaj więcej


KANBrief 3/18

KANBrief verschiedene Ausgaben© KAN

Bezpieczeństwo pojazdów

Wiele pojazdów nie jest objętych europejską dyrektywą maszynową, ale podlega specjalnym wymaganiom. Związek między normami i specyfikacjami regulującymi kwestie związane z tymi pojazdami a prawodawstwem różni się od związku między normami i specyfikacjami dotyczącymi innych produktów. Jasno zdefiniowane relacje regulacyjne i dobra konstrukcja produktu mają znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji pojazdów, co ilustrują przykłady lokomotyw kolejowych i ambulansów.

Pobierz KANBrief 3/18

KANBrief 1998-2018

KAN

Grafik: Tisch, Schriftzug KAN© Pixel - Fotolia.com

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2019 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)