Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 1/24

Zmiana klimatu

  • Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz normowanie
  • Trzy pytania do... Axela Gutsmiedla, Kierownika Zarządzania Środowiskowego w THW
  • Rosnące znaczenie normowania w zarządzaniu – zarówno z systemem, jak i bez niego
  • Krytyka norm dotyczących rękawic i odzieży ochronnej do pracy z pestycydami
  • Moduły edukacyjne KANPraxis: nauka ergonomii – zaktualizowana i rozszerzona platforma edukacyjna
  • Wizja Zero - z normowaniem czy przeciwko normom

Pobierz KANBrief 1/24

KANBrief 1998-2024

KAN

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.