Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 1/23

Zautomatyzowana jazda na terenach zakładowych

  • Zautomatyzowana jazda na terenach zakładowych
  • Early information system – Wczesne posiadanie informacji jest niezbędne!
  • Poradnik w zakresie stosowania i wyboru rękawic ochronnych
  • KAN rewiduje zajęte przez siebie stanowisko dotyczące szybkich dokumentów normalizacyjnych
  • 3 pytania skierowane do… dr Christiana Feltena, dyrektora zarządzającego Federalnej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Prac
  • Nowości z dziedziny norm dotyczących człowieka – Dane odnośnie wagi ciała człowieka w normach

Pobierz KANBrief 1/23

KANBrief 1998-2023

KAN

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.