© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


Aktualności

Konferencja ­EUROSHNET 2019: zanotuj datę!
„Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ (Be smart, stay safe...
Czytaj więcej

Hiszpania: AENOR to teraz UNE
Hiszpański instytut normalizacyjny przeprowadził restrukturyzację działów.
Czytaj więcej

Nowa numeracja dla norm elektrotechnicznych
Nowa numeracja dla norm elektrotechnicznych
Czytaj więcej

Nowy system konsultantów ds. norm
Od kwietnia 2018 r. ocenę norm zharmonizowanych w imieniu Komisji Europejskiej prowadzą Konsultanci...
Czytaj więcej


KANBrief 2/18

KANBrief verschiedene Ausgaben© KAN

Dialog: przepis na sukces

Zanim rozpoczną się faktyczne prace nad opracowaniem normy, bardzo korzystne dla zainteresowanych stron jest uzgodnienie ich stanowisk. W ramach europejskiego projektu w sektorze maszyn budowlanych użytkownicy, operatorzy i producenci wspólnie wprowadzili szereg środków zwiększających bezpieczeństwo i ergonomię na placach budowy. Wiele wyników tych działań zostanie również uwzględnionych przy opracowywaniu norm. W dziedzinie nowych form oświetlenia, które celowo wykorzystują pozawzrokowe właściwości światła, KAN zgromadził producentów, ekspertów BHP, instytuty badawcze, pracodawców i pracowników, aby umożliwić im omówienie najnowszych osiągnięć w interesie bezpiecznego stosowania nowej technologii.

Zwłaszcza użytkownicy wyrobów i operatorzy urządzeń mogą odnieść korzyści z dialogu na przygotowawczych etapach prac normalizacyjnych. W przeciwieństwie do producentów, strony te często nie są reprezentowane w sposób ciągły, jeśli w ogóle, w wielu komitetach normalizacyjnych. Dialog w ramach poszczególnych projektów umożliwia im jednak przedstawienie swoich obaw. KAN już kilkakrotnie korzystał z tego instrumentu w celu osiągnięcia dobrych efektów, a tym samym zwiększył udział pracodawców i pracowników w działaniach normalizacyjnych. To obiecujące podejście – powinniśmy je nadal wykorzystywać.

Pobierz KANBrief 2/18

KANBrief 1998-2018

KAN

Grafik: Tisch, Schriftzug KAN© Pixel - Fotolia.com

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2018 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)