Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 3/23

Bezpieczeństwo informatyczne

  • Rozporządzenie UE: połączony do sieci świat urządzeń i maszyn ma być bardziej bezpieczny
  • Ugruntowana wiedza w zakresie nowych specyfikacji bezpieczeństwa przemysłowego
  • Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn - konsekwencje dla zharmonizowanej normalizacji
  • Ergonomia cyfrowa: Projekt KAN podsumowuje stan badań
  • ASGA – nowa komisja zajmująca się przekrojowymi zagadnieniami z dziedziny BHP
  • Reforma unijnego prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt

Pobierz KANBrief 3/23

KANBrief 1998-2023

KAN

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.