Logo 25 Jahre KAN
© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 1/19

KANBrief verschiedene Ausgaben© KAN

UE i normalizacja

Nowe podejście" do bezpieczeństwa wyrobów jest stosowane w Europie od 1985 roku. Dyrektywy i rozporządzenia UE określają zasadnicze wymagania, które z kolei są wspierane przez zharmonizowane normy europejskie. Ustalenia dotyczące niektórych elementów systemu zostały ostatnio zmienione. Temat specjalny tego wydania poświęcony jest skutkom tej zmiany. Piszemy również o tym, że statystycznie rzecz biorąc, większość norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa maszyn jest aktualna.

Pobierz KANBrief 1/19

KANBrief 1998-2019

KAN

Grafik: Tisch, Schriftzug KAN© Pixel - Fotolia.com

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.