© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


Aktualności

Wiadomości
We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała raport z oceny dyrektywy maszynową, czyniąc tym...
Czytaj więcej

DIN świętuje 100-lecie istnienia
Dobre normy stanowią podstawę bezpiecznych wyrobów i sprzętu roboczego. Tę troskę podzielają DIN i...
Czytaj więcej

Rewizja normy ISO 31000 dotyczącej zarządzania ryzykiem
Norma ISO 31000:2009, Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne, która nie została przyjęta jako...
Czytaj więcej

Przemysł 4.0 w kontekście międzynarodowym: podstawowe pojęcia, wyniki i kierunki
Drugie wydanie niniejszej publikacji (w języku niemieckim) odzwierciedla rozwój w koncepcji...
Czytaj więcej


KANBrief 4/17

KANBrief verschiedene Ausgaben© KAN

Przemysł 4.0: czy to naprawdę rewolucja?

Wszyscy mówią o rzekomej „Czwartej rewolucji przemysłowej”. W rzeczywistości jednak tylko jedna rewolucja przemysłowa miała miejsce - ta, która ukształtowała świat pracy, który znamy. Było to proces, który miał decydujący i nieodwracalny wpływ historyczny. Po nim nastąpił oczywiście dalszy znaczny postępy w zakresie rozwoju siły produkcyjnej, który zmienił świat pracy. Jednak to wielkie zaburzenie, o którym ostatnio często słyszymy, nie jest niepodważalnym prawem natury.

Każdy, kto ma za zadanie kształtowanie bezpiecznej i zdrowej pracy, powinien skoncentrować się na zmianach zachodzących w przedsiębiorstwach, a nie kierować się w swojej działalności modnymi hasłami. Na przykład automatycznie sterowane pojazdy w fabrykach, które dostarczają częściowo gotowe produkty z jednej maszyny do drugiej, opuściły swoje sztywne trasy i swobodnie poruszają się pomiędzy wózkami widłowymi a innymi rodzajami pojazdów. Te i wiele innych nowych zagrożeń musi zostać rozwiązanych przez organizacje zajmujące się BHP i normalizacją. Interfejsy między maszynami a ludźmi muszą być wyraźnie i właściwie określone. Wymóg bezpiecznej kontroli nad możliwym do przewidzenia niewłaściwym użyciem zdefiniowanym w dyrektywie maszynowej nabiera w tym kontekście nowego i większego znaczenia.

Pobierz KANBrief 4/17

KANBrief 1998-2017

KAN

KAN 2013

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych (w języku angielskim) - Mapa serwisu
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2018 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)