© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 1/21 Ergonomia

Osoba podnosi płytę kamienną za pomocą podnośnika podciśnieniowego©Surasak – stock.adobe.com

Jako ważny pomost między nauką a praktyką normowanie w zakresie ergonomii poświęca się także zagadnieniom związanym z organizowaniem pracy w przyszłości i poszukuje rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań, jak np. kryteria i definicje dotyczące postępowania w przypadku psychicznych obciążeń spowodowanych warunkami pracy, tworzenie miejsc pracy odpowiednich do wieku oraz kształtowanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Pobierz KANBrief 1/21

KANBrief 1998-2021

KAN

KAN© Pixel - Fotolia.com

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.