Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 4/22

Normalizacja i prawo

  • Akty delegowane jako instrument europejskiego ustawodawstwa
  • Zadania i rola komisji ds. bezpieczeństwa produktów (AfPS)
  • Granice normowania: norma DIN 820-1 uległa aktualizacji
  • 3 pytania skierowane do... Benjamina Pfalza, przewodnoiczącego KAN
  • Sztuczna inteligencja trafia na bezpieczeństwo pracy
  • Wibracje na rowerach elektrycznych (pedeleki) – to wyboista droga

Pobierz KANBrief 4/22

KANBrief 1998-2022

KAN

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.