Logo 25 Jahre KAN

Nowy system konsultantów ds. norm

Buch kommt aus Bildschirm © viperagp - fotolia.com

Od kwietnia 2018 r. ocenę norm zharmonizowanych w imieniu Komisji Europejskiej prowadzą Konsultanci Norm Zharmonizowanych (Harmonised Standards Consultants – HAS).

Od kwietnia 2018 r. ocenę norm zharmonizowanych w imieniu Komisji Europejskiej prowadzą Konsultanci Norm Zharmonizowanych (Harmonised Standards Consultants – HAS). Ich zadaniem jest w szczególności ocena, w jakim stopniu dokumenty opracowane w CEN i CENELEC spełniają mandat normalizacyjny Komisji i wspierają odpowiednie zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w prawodawstwie UE.

System konsultantów HAS zastępuje zatem poprzedni system konsultantów nowego podejścia, którzy byli wybierani oraz koordynowani przez CEN i CENELEC. Zadanie to w imieniu Komisji Europejskiej przejmuje teraz firma konsultingowa. Celem nowego systemu jest poprawa jakości i szybkiej dostępności europejskich norm dotyczących bezpieczeństwa wyrobów, poprawa komunikacji między Komisją a konsultantami oraz zapewnienie jednolitego i przejrzystego procesu oceny. Komisja będzie miała również większą kontrolę nad działaniami prowadzonymi w celu realizacji mandatów normalizacyjnych.

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2019 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)