Logo 25 Jahre KAN

Nowa strategiczna rada doradcza DIN

Logo: DIN Deutsches Institut für Normung e. V. © DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

W dniu 10 lipca 2018 r. w ramach Komitetu normalizacyjnego DIN ds. zasad bezpiecznego projektowania bezpieczeństwa utworzono strategiczną radę doradczą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Strategiczna rada doradcza ma odzwierciedlać prace Strategicznej Rady Doradczej CEN ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (CEN/SAB OH&S) na poziomie krajowym w Niemczech. Do jej zadań należy

• Udostępnianie informacji na temat zasad prawnych i działań na poziomie politycznym oraz badanie ich wpływu na normalizację

• Monitorowanie europejskiej i międzynarodowej działalności normalizacyjnej

• Zgłaszanie uwag do projektów norm oraz analiza norm z perspektywy bezpieczeństwa i higieny pracy

• Ocena wpływu nowych rozwiązań na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy

Werner Sterk (Sekretariat KAN) został wybrany na przewodniczącego, a Christoph Preuße (BGHM) na wiceprzewodniczącego nowej rady.