Logo 25 Jahre KAN

Aspekty BHP w metodach wytwarzaniu przyrostowego

Bild Tastatur Beschriftung Enter-Taste: Sicherheit © mindscanner - fotolia.com

Projekt normy VDI 3405 część 6.1, Procesy wytwarzania przyrostowego – Bezpieczeństwo użytkownika w eksploatacji zakładów produkcyjnych – Topienie wiązką laserową części metalowych, został opublikowany w czerwcu tego roku.

Celem tej normy jest określenie zagrożeń powstających podczas eksploatacji, czyszczenia i konserwacji zapobiegawczej i naprawczej instalacji produkcyjnych oraz wydanie konkretnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zalecenia te wdrażają istniejący zbiór zasad i przepisów krajowych oraz instytucji ubezpieczenia wypadkowego oraz zawierają odniesienia do nich. Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie uwag na temat projektu najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji na stronie: www.vdi.de/technik/fachthemen/produktion-und-logi
stik/artikel/sicherheitbeim-betrieb-additiverfertigungsverfahren