„Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ (Be smart, stay safe...

Czytaj więcej

Hiszpański instytut normalizacyjny przeprowadził restrukturyzację działów.

Czytaj więcej

Nowa numeracja dla norm elektrotechnicznych

 

Czytaj więcej

Od kwietnia 2018 r. ocenę norm zharmonizowanych w imieniu Komisji Europejskiej prowadzą Konsultanci...

Czytaj więcej

Od końca kwietnia KAN ma nowego przewodniczącego w osobie Peer-Olivera Villwocka, szefa Dyrekcji...

Czytaj więcej

Od dnia 21 kwietnia 2018 r. wprowadzanie i udostępnianie środków ochrony indywidualnej na jednolitym...

Czytaj więcej

W referatach na konferencji „Przemysł 4.0 – Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo cyfrowe” przeanalizowano...

Czytaj więcej

We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała raport z oceny dyrektywy maszynową, czyniąc tym...

Czytaj więcej

Dobre normy stanowią podstawę bezpiecznych wyrobów i sprzętu roboczego. Tę troskę podzielają DIN i...

Czytaj więcej

Norma ISO 31000:2009, Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne, która nie została przyjęta jako...

Czytaj więcej

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2018 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)