KANBrief 4/12

Działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczyna się w momencie zakupu