Logo 25 Jahre KAN

KANBrief 1/18

Projekt „Work-by-Inclusion“: inteligentne okulary wspomagają osoby niedosłyszące w procesach ­magazynowych

Ein hörgeschädigter Mitarbeiter erhält über eine Datenbrille Informationen.© Schmaus GmbH

Celem projektu „Work-by-Inclusion“ jest włączenie osób z ubytkiem słuchu do logistycznych operacji magazynowych. ­Pracownicy biorący udział w projekcie otrzymują ważne informacje za pośrednictwem inteligentnych okularów. System umożliwia również komunikację między pracownikami z upośledzeniem słuchu i bez ubytku słuchu.

W Niemczech mieszka około 80 000 osób głuchych i 140 000 osób niedosłyszących, które są zależne od tłumaczy języka migowego. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego,

w Niemczech wolnych jest około 10 000 miejsc pracy, które mogłyby być obsadzone przez osoby z ubytkiem słuchu. Koncepcja „Work-by-Inclusion“ oferuje duży potencjał w zakresie wprowadzania wykwalifikowanych pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności na rynek pracy.

Firma Schmaus GmbH, wyspecjalizowane biuro handlowe zatrudniające 48 pracowników, od wielu lat przywiązuje szczególną wagę do integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Spośród dwunastu pracowników niepełnosprawnych, z których sześciu jest głuchych lub niedosłyszących i korzysta z usług tłumacza języka migowego, dziewięć osób jest zatrudnionych w logistyce. Projekt badawczy Work-by-Inclusion został zainicjowany we współpracy z Katedrą Obsługi Materiałów, Przepływu Materiałów, Logistyki (fml) na Uniwersytecie Technicznym w Monachium oraz firmą CIM GmbH, specjalizującą się w oprogramowaniu magazynowym. Celem projektu jest zastosowanie inteligentnych okularów w celu pełnego zaangażowania osób głuchych i niedosłyszących w proces kompletacji zamówień.1

Jak działa projekt Work-by-inclusion?
W ramach projektu „Work-by-Inclusion“ wykorzystuje się technologię kompletacji zamówień „pick-by-vision“ opracowaną w katedrze fml i stosuje ją w praktyce. Za pomocą inteligentnych okularów na polu widzenia przeszkolonego pracownika wyświetlane są istotne informacje dotyczące zlecenia kompletacji. System wspomagający może być używany przez osoby zajmujące się kompletacją zamówień niezależnie od tego, czy są to osoby niedosłyszące. Wszystkie informacje są przekazywane wizualnie, a nie akustycznie. Stanowi to nowoczesną i konkurencyjną technologię procesów magazynowych, takich jak kompletacja zamówień, magazynowanie towarów i transfer towarów – w przeciwieństwie do tradycyjnego kompletacji zamówień w formie papierowej lub listy zadań, która jest w coraz większym stopniu eliminowana w procesie digitalizacji.

Inteligentne okulary umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości, a tym samym służą jako środek komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami, niezależnie od ich zdolności słyszenia. Wyświetlane są również komunikaty ostrzegawcze (np. alarmy pożarowe) oraz informacje ogólne (np. powiadomienie o spotkaniu w stołówce), jak również kroki, które należy wykonać. Poza inteligentnymi okularami, pracownicy zajmujący się kompletacją zamówień posiadają również łatwy w obsłudze skaner kodów kreskowych, za pomocą którego mogą potwierdzać wykonanie poszczególnych etapów pracy. Za pomocą tego skanera można wygodnie obsługiwać również inteligentne okulary.

Elektroniczny system informacji cyfrowej prowadzi osoby zajmujące się kompletacją zamówień przez cały proces pracy. Uniemożliwia to omyłkowe pominięcie etapu pracy. Poziom błędów, a co za tym idzie, prace naprawcze z którymi związane są wysokie koszty pośrednie i czasowe, są zredukowane do minimum. Ponadto pracownicy mają wolną rękę i mogą skoncentrować się na podstawowych zadaniach związanych z pobieraniem i składowaniem przedmiotów.

Interfejs komunikacyjny dla inteligentnych okularów nie jest zastrzeżony; dane mogą być przesyłane do urządzeń z dowolnej platformy oprogramowania. W związku z tym zakres zastosowań nie ogranicza się do kompletacji zamówień, ale może zostać rozszerzony na inne dziedziny, takie jak medycyna lub przemysłowe procesy montażowe.

Korzyści dla użytkowników
Doświadczenie firmy Schmaus GmbH pokazuje, że filozofia firmy ukierunkowana na pomyślną integrację osób niepełnosprawnych przekłada się na wysoki poziom lojalności pracowników, pozytywny klimat w miejscu pracy i niskie fluktuacje w zatrudnieniu. Pracownicy z ubytkiem słuchu rekompensują brak lub ograniczenie funkcjonalności swojego słuchu poprzez wyjątkowo ostrą percepcję wzroku. W konsekwencji wykonują oni swoje zadania szczególnie sprawnie i na wysokim poziomie, pomimo – a może wręcz z powodu – niepełnosprawności. Włączenie społeczne umożliwia zatem przedsiębiorstwom zatrudnianie wysoko zmotywowanych osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie niedoborom wykwalifikowanego personelu, co już teraz staje się oczywiste.

 

Daniela Schmaus
daniela.schmaus@buero-schmaus.de

Matthias vom Stein
vomstein@fml.mw.tum.de

  

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.work-by-inclusion.de

1 Projekt pn. „Opracowanie wizualnych pomocy do pracy dla osób głuchych zatrudnionych w magazynach – ­Work-by-Inclusion“ jest finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) ze środków funduszu kompensacyjnego, kod projektu: 01KIVI141207.