Logo 25 Jahre KAN

KANBrief 1/19

Szósta konferencja EUROSHNET w Dreźnie: zapraszamy do udziału!

Szósta europejska konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji pn. „Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r., a jej gospodarzem będzie KAN i DGUV we współpracy z partnerami sieci EUROSHNET, europejskiej sieci ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Delegaci z całej Europy będą dyskutować na temat przyszłość normalizacji, badań i certyfikacji w dobie postępującej cyfryzacji świata pracy.

Jak bardzo zaawansowany jest proces cyfryzacji i praca w sieci? Jak jutro wyglądać będzie świat pracy? Michael Beilfuss, dyrektor generalny IDG Group (media i usługi dla sektora technologicznego), wygłosi referat wprowadzający, w którym poruszy te tematy. Nowe, inteligentne technologie stanowią wyzwanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie otwierają one nowe sposoby skuteczniejszego zwalczania zagrożeń. Jaki wpływ ma bezpieczeństwo informatyczne na bezpieczeństwo maszyn oraz projektowanie i stosowanie inteligentnych środków ochrony indywidualnej? Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę, gdy pojazdy samojezdne są wykorzystywane do transportu w przedsiębiorstwach? Jaki potencjał oferują rękawice ochronne, które same się naprawiają w przypadku uszkodzenia? Podczas konferencji EUROSHNET będzie można przedyskutować te i inne zagadnienia.

Skutki wprowadzenia nowych technologii i cyfryzacji nie ograniczają się jednak do pojedynczych wyrobów i procesów w przedsiębiorstwach. Normalizacja, badania i certyfikacja również muszą się zmienić, aby dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się światu. Organizacje normalizacyjne DIN i DKE/VDE rozpoczęły już przegląd swoich procesów i przedstawiają nowe strategie i plany na przyszłość. Certyfikacja osób i umiejętności nabiera coraz większego znaczenia w świecie pracy. Jak można ocenić te zmiany z perspektywy bezpieczeństwa i higieny pracy? Tradycyjna certyfikacja również stoi przed nowymi wyzwaniami, w świetle rosnącej globalnej sieci produktów. Konferencja w Dreźnie będzie okazją do wymiany opinii z innymi ekspertami.

Wybrane tematy specjalistyczne będą szczegółowo omawiane podczas sesji równoległych. Dyskusja na temat egzoszkieletów dotyczyć będzie na przykład tego, w jaki sposób urządzenia te można zintegrować z procesami w przedsiębiorstwie i jakie korzyści, a także ewentualne negatywne skutki, mogą wiązać się z ich wykorzystaniem przez pracowników. Druga sesja koncentruje się na aspektach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przykładami są normalizacja w obszarze zagrożeń psychospołecznych oraz różne narzędzia i nowe modele oceny ryzyka i podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Innowacyjne rozwiązania i narzędzia służące ograniczeniu znanych i pojawiających się zagrożeń zostaną przedstawione w sesji trzeciej.

Wszystkie ręce na pokład

Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiciele pracodawców, pracowników, organów nadzoru rynku, producentów oraz jednostek wykonujących badania i certyfikujących przedstawią swoje oczekiwania w zakresie normalizacji, badań i certyfikacji. Na przykład projekt prowadzony wspólnie przez partnerów społecznych i producentów dotyczący bezpieczeństwa maszyn budowlanych pokaże, jak skuteczny dialog i współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Promowanie dialogu na poziomie europejskim między zainteresowanymi stronami i ekspertami jest jednym z głównych celów konferencji EUROSHNET. Jako przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), Joachim Breuer popiera filozofię współpracy transgranicznej, a jego wystąpienie zakończy konferencję. Interaktywne punkty programu stworzą delegatom możliwość rozszerzenia osobistych sieci kontaktów. Za pomocą smartfona będzie można zadawać pytania dotyczące referatów i dzielić się wrażeniami z nimi. Wieczorna wycieczka statkiem po Łabie zapewni relaksującą atmosferę, sprzyjającą pogłębieniu istniejących i nowo nawiązanych kontaktów.

Nowe technologie na wyciągnięcie ręki

The conference will be accompanied by an exhibition of posters and technical exhibits. For example, you will be able to try out order picking using virtual reality, and experience an exoskeleton in action. Do you have an interesting subject with which to enrich the exhibition? If so, submit your proposal by 15 May to www.euroshnet.eu/conference-2019/posters. The best poster will be awarded a prize.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa plakatów i nowych rozwiązań technologicznych. Można będzie na przykład przetestować przygotowanie zamówienia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i zobaczyć egzoszkielet w akcji. Do 15 maja na adres www.euroshnet.eu/conference-2019/posters można przesyłać propozycje plakatów i udziału w wystawie. Najlepszy plakat przedstawiony na konferencji otrzyma nagrodę.

Sonja Miesner  miesner@kan.de

Program konferencji i formu­larz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej www.euroshnet.eu/conference-2019
Bądź na bieżąco i śledź EURO­SHNET na Twitterze:www.twitter.com/EUROSHNET , #ESN2019