KANBrief 1/17

Brexit a normy: punkt widzenia BSI

23 czerwca 2016 r. w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum dotyczące dalszego członkostwa kraju w Unii Europejskiej. Większość głosujących – z niewielką, ale jednak przewagą opowiedziała się za opuszczeniem UE. Brexit spowoduje, że relacje Wielkiej Brytanii z Europą, a nawet ze światem zmienią się. Nie oznacza to jednak izolacji, a BSI – brytyjska organizacja normalizacyjna ma zamiar kontynuować bezpośrednią współpracę z europejskimi partnerami w ramach niezależnego, europejskiego systemu normalizacyjnego.

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział, że uruchomi artykuł 50 traktatu o UE w marcu tego roku. Podczas negocjacji Wielka Brytania i UE będą musiały uwzględnić wiele zagadnień. Rząd Wielkiej Brytanii wytrwale pracował nad przygotowaniami – powołano dwa nowe departamenty1, opracowano wyczerpujący przegląd relacji między Wielką Brytanią, a UE, a także przeprowadzono rozmowy z wieloma przedstawicielami zainteresowanych środowisk, aby zrozumieć, jakie są potrzeby przedsiębiorców i społeczeństwa związane z Brexitem.

Jednym z zagadnień jest normalizacja brytyjska oraz jej związki z normalizacją europejską i międzynarodową. Normy są instrumentem ekonomicznym, który umożliwia handel krajowy i międzynarodowy. Część norm europejskich – niewielka, lecz znacząca (ok. 20%) pozwala firmom wykazać zgodność z przepisami prawa. Przepisy techniczne, normy oraz ich wzajemne relacje to niezwykle istotny obszar związany z Brexitem. Nowe Podejście do harmonizacji technicznej wiąże się bowiem z organizacją szczegółowego i złożonego systemu związków między ustawodawstwem a normalizacją europejską, szczególnie w obszarze dotyczącym opracowywania norm zharmonizowanych, które są dla producentów najprostszym sposobem wykazania zgodności.

Czy Brexit oznacza wycofanie się z europejskiego systemu normalizacyjnego? BSI (British Stand­ards Institution) - brytyjski krajowy komitet normalizacyjny odgrywa pełną i aktywną rolę w europejskim systemie normalizacyjnym, prowadząc ponad 80 sekretariatów komitetów technicznych CEN i CENELEC, a ponad 500 ekspertów z Wielkiej Brytanii pełni rolę przewodniczących i koordynatorów grup roboczych. Od momentu ogłoszenia referendum BSI analizuje potencjalny wpływ Brexitu na tę działalność oraz blisko współpracuje z rządem brytyjskim, aby zapewnić podmiotom opracowującym normy oraz ich użytkownikom, a także innym członkom europejskich organizacji normalizacyjnych najlepsze wyniki negocjacji. Naszą odpowiedzią na pytanie o wycofanie się z europejskiego systemu normalizacji po wyjściu z UE jest zdecydowane „nie”. Celem BSI, który z pewnością możemy osiągnąć jest pozostanie pełnym członkiem CEN, CENELEC oraz ETSI.

Dlaczego wierzymy, że możemy osiągnąć ten cel? Europejski system normalizacyjny jest zupełnie inny niż europejski system prawny oraz jest to system odrębny. Europejskie organizacje normalizacyjne nie są agencjami UE, a członkostwo w nich jest szersze i liczy obecnie 34 kraje2. Są to niezależne i całkowicie prywatne organizacje. Niezależność jest podstawową zasadą europejskiej normalizacji, a BSI uważa, że nie powinna być ona podważana przez Brexit czy jakiekolwiek przyszłe zdarzenia.

BSI pozostaje w pełni zaangażowany w europejski system normalizacyjny, we współpracę z partnerami europejskimi oraz w szczególności w „model jednej normy”: przyjmowanie jako normy krajowe wszystkich norm europejskich oraz wycofanie norm sprzecznych, dzięki czemu w 34 krajach obowiązuje jedna norma dla wszystkich aspektów wyrobów i usług, gdzie potrzebne są najlepsze praktyki przemysłowe.

Przeprowadziliśmy konsultacje z podmiotami brytyjskimi: przedstawicielami przedsiębiorstw i przemysłu, konsumentami i innymi. Zapytaliśmy ich, czy widzą potrzebę pozostania pełnym członkiem europejskich organizacji normalizacyjnych i wszyscy, prawie bez wyjątku i bez względu na sektor, z którego pochodzili, zgodzili się, że jest to niezwykle ważne. Brytyjscy przedsiębiorcy nie chcą być izolowani od reszty Europy: nie chcą ponownie mieć osobnych linii produkcyjnych dla różnych krajów i widzą ogromną wartość, zarówno teraz jak i w przyszłości, we współpracy z podmiotami opracowującymi normy w całej Europie w celu wypracowania norm dla najlepszych praktyk, które już dziś umożliwiają wzajemny dostęp do rynku. BSI będzie podkreślać ten aspekt podczas negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską oraz będzie blisko współpracować z rządem brytyjskim, członkami CEN i CENELEC oraz pozostałymi partnerami w celu przedstawienia korzyści płynących z norm dla handlu europejskiego, wyjaśnienia różnic między normami a przepisami prawa oraz podtrzymania zaangażowania Wielkiej Brytanii w model jednej normy3

Richard Collin
Kierownik działu ds. polityki europejskiej i krajowej
British Standards Institution
europeanpolicy@bsigroup.com

1 Departament ds. wyjścia z Unii Europejskiej
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union
Departament ds. handlu międzynarodowego trade
www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
2 Krajowe organy normalizacyjne 28 państw członkowskich UE oraz kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Szwajcaria, a także Turcja, Macedonia i Serbia
3 Więcej informacji na temat BSI i Brexitu:
 www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/BSI-and-Brexit