KANBrief 4/19

Narzędzia pracy jutra

Human-Computer-Interaction-Writing©profit_image - stock.adobe.com

HCI International to jedna z ważniejszych konferencji w dziedzinie interakcji człowiek-komputer. «Komputer» w tym kontekście w coraz większym stopniu obejmuje każdą formę maszyny lub urządzenia posiadającego cyfrowy interfejs. Wiele tematów, które są kryją się pod hasłami Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja (SI) przybierają tu konkretną postać: inteligentne okulary w pracy, egzoszkielety i urządzenia sieciowe, sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo cyfrowe i bezpieczeństwo danych.

Tegoroczna edycja HCI International odbyła się w Stanach Zjednoczonych i wzięło w niej udział około 1900 delegatów z 74 krajów. Normalizacja również odgrywa ważną rolę w kontekście interakcji człowieka z komputerem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ przenikanie się tych dwóch obszarów i normalizacji ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo oraz zorientowane na użytkownika projektowanie maszyn i urządzeń. Z tego powodu podczas tegorocznej konferencji sekretariat KAN zorganizował własną sesję poświęconą normom i normalizacji. Uczestnicy konferencji są przede wszystkim naukowcami i mają duży wpływ na rozwój wyrobów i technologii. Konferencja taka jak HCI to więc niepowtarzalna okazja, aby na jak najwcześniejszym etapie podnosić świadomości w obszarze BHP i normalizacji.

Sztuczna inteligencja
W przemówieniu wygłoszonym tradycyjnie podczas wieczoru inaugurującego konferencję profesor Richard Harper poruszył aktualny temat „sztucznej inteligencji”. Profesor Harper pracował w centrum badawczym Xerox PARC w Palo Alto, a obecnie jest jednym z dyrektorów Institute of Social Futures na Uniwersytecie w Lancaster. Opisał związek między sztuczną inteligencją a interakcją człowiek-komputer, a także pokazał na przykładach, jak użytkownicy dostosowywali swoje zachowania podczas korzystania z systemów sterowania głosem, aby działały one prawidłowo. Interakcja człowiek-komputer nie powinna jednak opierać się na dostosowywaniu zachowania użytkowników, aby aplikacja SI przyniosła oczekiwane rezultaty. Dlatego też sztucznej inteligencji nie należy stosować w sposób uniwersalny. W opinii Harpera, SI nadaje się tylko do pewnych wyraźnie definiowalnych aplikacji i gdy spełnione są pewne warunki (zob. artykuł na stronie 10).

Temat sztucznej inteligencji poruszyła również dr Phoebe Moore w swoim wystąpieniu podczas sesji prowadzonej przez sekretariat KAN. Dr Moore jest profesorem gospodarki politycznej i technologii na Uniwersytecie w Leicester i opublikowała szereg raportów dla Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Przedstawiła korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w miejscu pracy, a także podkreśliła potrzebę rozważenia możliwego wpływu sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (zob. artykuł na stronie 7).

Podczas tegorocznej konferencji HCI, po raz pierwszy część programu poświęcono cyberbezpieczeństwu. Celem było promowanie badań w tej dziedzinie oraz stworzenie forum dla dialogu między naukowcami, badaczami, a przede wszystkim praktykami. Zdaniem profesora Abbasa Moallema, eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Cupertino (Dolina Krzemowa), istnieje pilna potrzeba dialogu, ponieważ kwestie cyberbezpieczeństwa nie są odpowiednio uwzględnione w wielu produktach i aplikacjach komputerowych. Odzwierciedleniem tego są również niewystarczające inwestycje się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

HCI International 2020
Temat cyberbezpieczeństwa, w szczególności aspekty „safety & security”, jest również istotny dla bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym sekretariat KAN będzie uczestniczył na kolejnej konferencji HCI, która odbędzie się w Kopenhadze w dniach 19-24 lipca 2020 r.1, podczas której zorganizuje własną sesję. Będzie ona stanowić część wspomnianego już segmentu konferencji poświęconego cyberbezpieczeństwu, zatytułowanego „HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust (HCI-CPT)”. Celem sesji będzie podniesienie świadomość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normalizacji w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Zainteresowaliśmy Państwa? Jeśli tak, to zapraszamy do uczestnictwa w naszej sesji pt. “Why cybersecurity is vital for your business” (Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne dla Twojego biznesu).

Dr. Michael Bretschneider-Hagemes
bretschneider@kan.de

Sebastian Korfmacher
korfmacher@kan.de

1 2020.hci.international