KANBrief Przyszłość normalizacji

KAN Praxis: skorzystaj z naszych usług!

Sekretariat Komisji Ochrony Pracy i Normalizacji świadczy usługi specjalistom z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy zaangażowani są w działalność normalizacyjną. W 2014 KAN uruchomił nową markę: KAN Praxis. Zgromadzone są tam wszystkie usługi KAN (w języku niemieckim i angielskim), które wspierają specjalistów w pracach normalizacyjnych. Przedstawiamy je w poniższym artykule.

NoRA: wyszukiwarka norm

NoRA zapewnia bezpłatny dostęp do bazy danych zawierającej informacje o ponad 10 000 norm dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Baza danych jest co miesiąc aktualizowana. Natomiast usługa ErgoNoRA to dodatkowe źródło informacji – umożliwia wyszukiwanie norm dotyczących ergonomii.

Korzystając z wyszukiwarki NoRA można zapoznać się ze streszczeniem normy i w większości przypadków również ze spisem treści. Na stronie domowej znajdziemy również link do listy norm dotyczących BHP, które są aktualnie na etapie konsultacji powszechnych. Po zarejestrowaniu się (bezpłatnym) w konfigurowalnej usłudze NoRA Ticker (w języku niemieckim), użytkownik otrzymuje comiesięczne streszczenie wszystkich norm z wybranych przez siebie obszarów, które zostały ostatnio opublikowane, poddane rewizji, wycofane lub są na etapie konsultacji.

http://nora.kan-praxis.de/en 

Przewodnik: stosowanie danych antropometrycznych

Czy w ciągu ostatnich lat niechętnie wykorzystywaliście dane antropometryczne do projektowania lub w pracach komitetów normalizacyjnych? Przewodnik dostępny na stronie internetowej służy pomocą w poruszaniu się po tym złożonym obszarze. Przewodnik oparty jest na wynikach badania KAN i przeznaczone dla projektantów oraz członków komitetów normalizacyjnych, a ich celem jest wspieranie ich w doborze i właściwym stosowaniu danych antropometrycznych. Przewodnik odkrywa źródła danych antropometrycznych oraz sposoby ich ustalania, a także wpływ wieku i pochodzenia populacji na dane. Podaje również, jakie kwestie należy uwzględnić podczas stosowania danych dla mężczyzn i kobiet.

http://koerpermass.kan-praxis.de  (w języku niemieckim)

Moduły: nauka ergonomii

Programy szkoleń dla projektantów często nie uwzględniają w sposób odpowiedni doświadczeń z zakresu ergonomii. Ważne jest jednak, aby maszyny i urządzenia były zaprojektowane w sposób, który pozwoli na zdrową pracę. Dlatego właśnie KAN zleciła opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu ergonomii. Opracowano siedem modułów, które mogą być wykorzystywane przez wykładowców z różnych dziedzin. Treść modułów opiera się w szczególności na normach dotyczących ergonomii.

Materiały skupiają się na maszynach i budowie zakładów przemysłowych. Jednak wiele treści ma zastosowanie również w innych sektorach. Oprócz wiedzy teoretycznej, moduły zawierają filmy video, analizę kosztów i korzyści, a także studia przypadku. Znajdziemy tam również opisy poszczególnych modułów, prezentacje z notatkami dla wykładowcy, bibliografię, ćwiczenia oraz rozwiązania zadań testowych.

http://ergonomie.kan-praxis.de/en  

Maszyny: w poszukiwaniu ergonomicznych rozwiązań

Co charakteryzuje maszynę, która jest zaprojektowana w sposób ergonomiczny i gdzie szukać takich informacji? W portalu internetowym KAN znajdują się przykłady dobrych praktyk z obszaru maszyn do obróbki oraz urządzeń do transportu wewnętrznego. Celem jest zwiększenie świadomości wśród projektantów i członków komitetów normalizacyjnych z obszaru ergonomii, aby uwzględniali oni te czynniki w projektowaniu maszyn, a także podanie odniesień do odpowiednich norm. Osoby odpowiedzialne za zakupy i producenci również mogą skorzystać z prezentowanych rozwiązań praktycznych.

http://maschinenergonomie.kan-praxis.de/en 

Seminaria: wiedza na temat normalizacji

KAN, we współpracy z Instytutem Pracy i Zdrowia DGUV (IAG) oraz DIN, oferuje seminaria na temat zasad normalizacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści z dziedziny BHP, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń w normalizacji, mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat procedur opracowywania norm europejskich i międzynarodowych, związków między normami, przepisami krajowymi, a dyrektywami UE, a także zakresem działań środowiska BHP i wpływu na działalność normalizacyjną.

Ponadto, KAN, we współpracy z europejskimi instytucjami partnerskimi, organizuje również webinaria poświęcone tematom związanym z normalizacją.

www.kan.de/en/help-advice/seminars-kan-events

Katharina von Rymon Lipinski
vonrymonlipinski@kan.de