KANBrief 4/17

Przemysł 4.0: wizja czy rzeczywistość?