KANBrief 2/10

Odbojniki do ochrony nóg zwiększają bezpieczeństwo wózków transportowych

Wózki transportowe ręczne są stosowane w wielu firmach. Nadal zdarzają się wypadki, szczególnie gdy wykonywane są manewry ciężkimi pojazdami. Nowo opracowany odbojnik do ochrony nóg może efektywnie zapobiegać takim wypadkom. Jeśli rozwiązanie to okaże się równie efektywne w praktyce, może znaleźć się w odpowiednich normach.

Niemiecka instytucja ubezpieczenia wypadkowego dla sektora handlu i dystrybucji (BGHW) prowadzi dokumentację wszystkich wypadkow, ktore mają miejsca w hurtowniach lub magazynach i ktore zwrocą jej uwagę, ponieważ podlegają obowiązkowi zgłoszenia lub z innego powodu. Aby wyciągnąć konsekwencje z najczęstszych przyczyn wypadkow, BGHW przeprowadziła ocenę wszystkich wypadkow zgłoszonych w latach 2006, 2007 i 2008, ktore zostały sklasyfikowane w bazie danych jako mające związek z samobieżnymi wozkami transportowymi. Wypadki te zostały podzielone ze względu na rodzaj pojazdu (wozki kierowane lub wozki transportowe prowadzone) oraz rodzaj wypadku np. zderzenie, upadek ładunku, itp.

Wyniki oceny przedstawione są po lewej stronie (rysunek "Wypadki"). Na czele listy uszeregowanej ze względu na rodzaj wypadku znajdują się urazy nog operatorow wozkow (50% wypadkow). Wypadki te zdarzają się najczęściej, gdy tylna krawędź ręcznego wozka transportowego najedzie na stopę operatora, na przykład podczas wykonywania manewrow w ciasnych pomieszczeniach. W wyniku tego stopa zostaje zaklinowana albo zmiażdżona.

Niewystarczająca ochrona stopy
Obecnie jedynym technicznym sposobem na uniknięcie tego typu wypadkow jest obniżenie tylnej krawędzi ręcznego wozka transportowego tak nisko, jak to możliwe. Zgodnie z odpowiednią normą europejską (PN-EN 1726-1:2001, przyszła norma PN-EN ISO 3691-1) przestrzeń między podłogą a krawędzią wozka nie może przekraczać 35 mm. Służy to przede wszystkich ochronie nog przed kołami, a mniej przed krawędzią wozka. Jeśli krawędź znajdowałaby się tylko kilka milimetrow nad ziemią, istnieje ryzyko, że wozek zostanie unieruchomiony albo utknie na nierownym podłożu, takim jak brama wjazdowa czy wyboje. Niemożliwe jest rownież umiejscowienie wozka na platformie lub rampie.

Maksymalna dopuszczalna przestrzeń 35 mm stanowi więc kompromis między prewencją wypadkową a wymaganiami w praktyce. Warunkiem niezbędnym do zapobiegania wypadkom jest stosowanie obuwia ochronnego, chroniącego przod stopy. Doświadczenie pokazuje, że kompromis ten niestety często nie jest wystarczająco efektywny, żeby chronić przed urazami piętę i środstopie. Pracownicy wciąż doznają urazow, ktorych wynikiem jest długotrwała absencja w pracy, a także znaczące koszty, ktore ponosi firma.

Osiągnięcia techniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa
Nowoopracowany elektryczno-pneumatyczny odbojnik dla ochrony nog efektywnie zapobiega tego typu urazom. Odbojnik umiejscowiony jest na niższej krawędzi ręcznego wozka transportowego. Kiedy zostaje aktywowany wozek zatrzymuje się i może zmienić kierunek na krotkim odcinku. Wrażliwa na nacisk krawędź została tak zaprojektowana przez producenta, aby można ją było zamontować jak najmniejszym kosztem do ręcznego wozka transportowego. Odbojnik do ochrony nog powinno się zamowić podczas zakupu nowego wozka.

Kolejnym sposobem służącym zapobieganiu urazom nog przez wozki transportowe jest zmniejszenie prędkości wozka w przypadku zmiany kąta nawierzchni. Im bliżej wozka stanie operator, tym bardziej zmniejszana jest jego prędkość. Rozwiązanie tego typu jest już dostępne na rynku.

Jeśli oba przedstawione rozwiązania okażą się efektywne w praktyce, BGHW będzie lobowała za włączeniem ich do odpowiednich norm.

Ocena częstości występowania i powagi wypadkow z udziałem ręcznych wozkow transportowych pokazuje, że manewrowanie czy prowadzenie wozka w ograniczonych przestrzeniach, kończy się często urazem lub zgnieceniem nog, rąk, a także okolic klatki piersiowej. Liczba tych wypadkow może zostać zmniejszona za pomocą rozwiązań organizacyjnych, takich jak odpowiednie szkolenia operatorow oraz poprawa przepustowości drog transportu.

 

Dr. Hans-Peter Kany
hp.kany@bghw.de

1 BGHW aktuell, Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution, kwiecień 2009, str. 14