KANBrief 2/14

Normy techniczne i TTIP: możliwe tylko w niezharmonizowanych obszarach