KANBrief 2/09

Wyroby budowlane: kontrowersje wokół wymagań bezpieczeństwa w rozporządzeniu UE