KANBrief 2/16

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych i jej wdrożenie przez DGUV