KANBrief 4/14

Inspiracje: Światowy Kongres

W sierpniu 2014 roku we Frankfurcie odbył się XX Światowy Kongres Bezpieczeństwa i higieny pracy. 3980 uczestników ze 143 krajów, 600 prelegentów, 205 prezentacji, cztery przemówienia programowe, sześć sesji technicznych, 30 sympozjów, ponad 200 prezentacji, 290 wystąpień z 33 krajów podczas Międzynarodowego Festiwali Mediów dla Prewencji (IMFP), wystawa plenerowa i 18 wycieczek technicznych – to imponujące statystyki.

W świetle kryzysu ekonomicznego i politycznego oraz zmniejszających się nakładów finansowych nasuwa się pytanie, czy w dobie internetu nadal potrzebujemy światowego kongresu na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. W przemówieniu otwierającym kongres, dr Joachim Breuer, dyrektor DGUV, stwierdził, że potrzebujemy. Wyraził nadzieję, że kontakty na poziomie osobistym, ludzkim i emocjonalnym pomiędzy dyscyplinami technicznymi i granicami krajów będą bodźcem do większego zainteresowania prewencją na scenie międzynarodowej i wyciągnie ją z niszy: świata ograniczonych wartości, norm i przepisów, które regulują zachowania. Dr Breuer postrzega bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, jako zagadnienie podstawowe, które ma wpływ na wszystkie obszary życia, a wpływ na nie mają nie tylko nowe technologie, zmiany rynku pracy, rozwój demograficzny, imigracja i edukacja, lecz również wolny handel i polityka klimatyczna. Aby zmienić świadomość ludzi i nie tylko informować ich o tym, czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy, lecz również przekonać ich, aby działali zgodnie z zasadami BHP, należy pilnie porzucić żargon techniczny i zacząć posługiwać się językiem emocji1.

Czynnik emocji

Guy Ryder, dyrektor generalny ILO wywołał konsternację stwierdzeniem, że na całym świecie z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ginie co roku 2,3 mln osób: praca zabija więcej ludzi niż wojna. Kevin Myers, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (International Association of Labour Inspection – IALI) wzbudził w słuchaczach empatię, przedstawiając historie indywidualnych osób i dając ofiarom poważnych wypadków przy pracy szansę, aby przemówili. Errol Frank Stoové, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) zachęcił uczestników kongresu, aby przypięli znaczek „I love prevention” („Kocham prewencję” – patrz zdjęcie na stronie 7, Bild 1), aby publicznie wyrazić swoje poparcie dla prewencji. Dundu, świetliste giganty, zdobyły serca publiczności krótką historią na temat tego, że razem możemy osiągnąć więcej (patrz zdjęcie na stronie 7, Bild 2). Podczas wieczoru niemieckiego we frankfurckim Festhalle entuzjazm wśród gości wzbudziło motto „Moje serce bije dla…” (patrz zdjęcie na stronie 7, Bild 3).

Tworzenie sieci kontaktów na dużą i małą skalę

Jednym z celów światowego kongresu było wzmocnienie istniejących sieci, stworzenie podstaw dla nowych form wspólnej działalności oraz zintensyfikowanie kontaktów między uczestnikami. Dyskusje, które prowadzili między sobą eksperci były wspierane poprzez innowacyjne, interaktywne formy spotkań. W przemówieniu powitalnym Andrea Nahles z Minister Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec podkreśliła, że niezależnie od miejsca, w którym żyją, ludzie mają prawo do dobrych warunków pracy. Minister Nahles wezwała wszystkich odpowiedzialnych do wypełniania swoich obowiązków i bliższej współpracy w celu stworzenia trwałej kultury prewencji nie tylko w krajach rozwiniętych, lecz również w gospodarkach rozwijających się i wschodzących. Bezpieczna i zdrowa praca to odpowiedzialność całego społeczeństwa, a obowiązki z nią związane możemy wykonywać tylko wówczas, gdy przedstawiciele rządu, przemysłu, partnerzy społeczni, środowisko naukowe oraz eksperci będą współpracować na poziomie krajowym i globalnym.

Nie tylko na tydzień

Światowy kongres został zorganizowany pod hasłem „Wspólna wizja na rzecz trwałej prewencji”. Raporty, abstrakty, prezentacje, zdjęcia oraz filmy z poszczególnych imprez umieszczano na stronie www.safety2014germany.com  jeszcze w trakcie trwania kongresu. Materiały nadal znajdują się na stronie internetowej i mają podtrzymać entuzjazm, który panował podczas kongresu, przekazać go dalej i wesprzeć tym samym tworzenie kultury prewencji. Fakt, że kultura prewencji, w tym trwałe działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jest namacalna, a nie jest tylko abstrakcyjną koncepcją, został w imponujący sposób zaprezentowany podczas specjalnego wydarzenia zatytułowanego „Der Leuchtturm sticht in See!”, który odbywał się równocześnie ze światowym kongresem i skierowany był do osób pracujących w działach prewencji instytucji ubezpieczenia wypadkowego2.

Rita Schlüter
schlueter@kan.de 

1 Pełen tekst przemówienia (w języku niemieckim):
http://lesen.sicherearbeit.at/SichereArbeit_WEB.pdf, strony 8-12.
2 www.safety2014germany.com/en/videoportal/videoportal.html  => Special events for prevention (w języku niemieckim)