Logo 25 Jahre KAN

KANBrief 3/18

Uwaga: świeżo malowane! Moduły wykładowe KAN Praxis na temat ergonomii

Pracownik obsługuje kilka elementów równocześnie© Michael Hüter/KAN
Karykatura maszyny skonstruowanej dla człowieka źle pod względem ergonomicznym. Na pierwszym planie wieloramienny zielony ludzik mówiący: Ta maszyna została skonstruowana dokładnie do moich wymagań!© Michael Hüter/KAN

W 2018 r. układ modułów wykładowych KAN Praxis na temat ergonomii przeszedł gruntowny remont i ma teraz nową szatę graficzną. Autorem nowych ilustracji jest karykaturzysta Michael Hüter, który przedstawił pewne aspekty ergonomii w formie kreskówek. Pierwsza wersja modułów ergonomicznych została opublikowana w 2008 roku jako wynik badania KAN. Od tego czasu moduły były stale rozbudowywane i zmieniane.

Osiem modułów z ponad 500 slajdami, filmami wideo i ćwiczeniami przedstawia zasady ergonomii i szczegółowo omawia szereg specjalistycznych tematów. Liczne przykłady mogą być wykorzystane do ilustracyjnego przekazania wiedzy lub do samodzielnej nauki. Dodatkowe pytania testowe z przykładowymi odpowiedziami są dostępne dla kadry nauczycielskiej.

Czy słyszałeś już o ergonomii? Jeśli nie, moduł 0 – Wprowadzenie dla początkujących – to właściwy moduł dla Ciebie. Stanowi zwięzłe wprowadzenie do ergonomii wraz z odniesieniami do przykładów. Moduł 1 – Wprowadzenie do ergonomii, opisuje podstawowe pojęcia ergonomii. Możesz poszerzyć swoją podstawową wiedzę i zapoznać się z korzyściami płynącymi z ergonomii, opcjami dostępnymi dla projektantów oraz przepisami prawa.

Począwszy od modułu 2 – Aspekty antropometryczne i biomechaniczne ergonomicznego projektowania, nauczanie koncentruje się na treściach technicznych: co należy wiedzieć o wymiarach ludzkiego ciała i ich znaczeniu dla projektowania wyrobów? Jakie siły posiada człowiek, i dzięki którym z nich może obsługiwać elementy sterujące maszyny?

Moduł 3 dotyczy klimatu, światła, promieniowania i innych czynników zewnętrznych w miejscu pracy. Czynniki te są szczegółowo objaśnione i nauczysz się, w jak sposób opracowywać strategie ograniczania stresu i narażenia. Zapoznasz się również z modelem stresu/obciążenia człowieka.

Jak wygląda współpraca człowiek-maszyna? W jaki sposób należy projektować wyświetlacze i elementy sterowania z uwzględnieniem aspektów ergonomicznych? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w module 4 dotyczącym interfejsu człowiek-maszyna.

W module 5 można zapoznać się z różnymi grupami użytkowników i ich potrzebami w zakresie ergonomii. Nauczysz się również, jak oceniać i projektować systemy pracy z punktu widzenia ergonomii. Obszerny zbiór przykładów zilustrowany jest dodatkowymi materiałami, dzięki którym można dodatkowo pogłębić wiedzę.

Jak można zoptymalizować ergonomię procesów w firmie? W jaki sposób aspekty techniczne, organizacyjne i społeczne wpływają na siebie nawzajem? Pytania te, wraz z podstawowymi pojęciami organizacji firmy, rozwoju organizacyjnego i środków optymalizacji procesów, omówione są w Module 6, ergonomia procesów.

Wreszcie, moduł 7 – Ergonomia urządzeń medycznych, stanowi wprowadzenie do takich koncepcji jak przydatności dla danego celu i użyteczność urządzeń. W module tym znajdują się informacje na temat wpływu ergonomicznego projektowania urządzeń medycznych na bezpieczeństwo pacjenta.

Zachęcamy do rejestracji się na stronie https://ergonomie.kan-praxis.de/en i bezpłatnego pobrania wszystkich modułów.

Katharina von Rymon Lipinski

vonrymonlipinski@kan.de