© KAN

KANBrief

KANBrief dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach normalizacji. Ma przede wszystkim zwiększać zainteresowanie a tematyką oraz poprawiać wymianę informacji pomiędzy ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy biorącymi udział w procesach normalizacji a KAN. Ma on również wspomagać porozumienie się z ekspertami BHP w innych krajach UE.

KANBrief pojawia się co kwartał. Dystrybucja wydrukowanych publikacji prowadzona jest bezpłatnie drogą pocztową. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać KANBrief, proszę przesłać nam e-mail z krótką informacją.

Wszystkie pozostałe wydania KANBrief znajdują się na stronach w języku angielskim

Rok wydania

Wybór personelu, wskaźniki BHP, kultura organizacyjna: To tylko niektóre tematy, które w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO znajdują się aktualnie w toku normowania lub dla których normy zostały już opracowane. Przy czym normowanie porusza się tu w obrębie granic: Gdzie leży szansa dla normowania dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi i jak daleko może się posunąć?

Samochody jeżdżące same bez udziału kierowcy i w ten sposób uwalniające go od wysiłku, hulajnogi z silnikiem elektrycznym, które na każdym rogu ulicy czekają na swe szybkie użycia: Co jeszcze niedawno brzmiało jak muzyka przyszłości, staje się coraz bardziej realne. Spójrz teraz razem z nami na problemy, które w zakresie zachowania bezpieczeństwa powstają przy tym dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Życie bez pojazdów mechanicznych jest dla nas nie do pomyślenia. Są one dla nas pomocą przy drogowym lub zakładowym transporcie towarów i przewożą ludzi z miejsca A do B. Jaką rolę odgrywa bezpieczna koncepcja pojazdów mechanicznych i w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo pracowników w komunikacji drogowej, przeczytaj o tym w Specjalnym dodatku do niniejszego wydania.

HCI International to jedna z ważniejszych konferencji w dziedzinie interakcji człowiek-komputer. «Komputer» w tym kontekście w coraz większym stopniu obejmuje każdą formę maszyny lub urządzenia posiadającego cyfrowy interfejs. Wiele tematów, które są kryją się pod hasłami Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja (SI) przybierają tu konkretną postać: inteligentne okulary w pracy, egzoszkielety i urządzenia sieciowe, sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo cyfrowe i bezpieczeństwo danych.

Około 23% pracowników w Niemczech podnosi i przenosi ciężkie ładunki, a 14% przyjmuje niewłaściwą postawę ciała podczas pracy. Egzoszkielety, systemy wspomagające, które nosi się na ciele, mają na celu ułatwienie tych zadań. Pierwotnie zostały one opracowane do zastosowań wojskowych lub rehabilitacji medycznej, obecnie wykorzystywane są również w świecie pracy. Jak działają egzoszkielety? Jakie możliwości i zagrożenia stwarzają?

Pytanie to zostało zadane przez KAN wraz z DGUV podczas Forum Prewencji w Dreźnie, które odbyło się 6 marca 2019 roku. W dyskusji, której przewodniczył dr Norbert Lehmann (ZDF), eksperci z przemysłu, środowiska naukowego i środowiska BHP dyskutowali, czy i w jaki sposób badania, normalizacja i przepisy BHP są w stanie dotrzymać kroku mocno przyspieszonemu postępowi w zakresie rozwoju technologicznego w biurowych miejscach pracy.

„Nowe podejście” przyjęte w latach 80-tych XX wieku do dziś definiuje jednolity rynek europejski. Znaczna część prawodawstwa europejskiego, którego dotyczy, określa jedynie zasadnicze wymogi. Prawodawstwo to pozostawia organizacjom normalizacyjnym – instytucjom działającym w sektorze prywatnym i do niedawna, w dużej mierze na własną odpowiedzialność – zadanie wspierania tych zasadniczych wymogów zharmonizowanymi normami, które mogłyby być częściej aktualizowane, ale nie są wiążące. Jednak w ostatnich latach UE odeszła od tej podstawowej zasady.