© KAN

KANBrief

KANBrief dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach normalizacji. Ma przede wszystkim zwiększać zainteresowanie a tematyką oraz poprawiać wymianę informacji pomiędzy ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy biorącymi udział w procesach normalizacji a KAN. Ma on również wspomagać porozumienie się z ekspertami BHP w innych krajach UE.

KANBrief pojawia się co kwartał. Dystrybucja wydrukowanych publikacji prowadzona jest bezpłatnie drogą pocztową. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać KANBrief, proszę przesłać nam e-mail z krótką informacją.

Rok wydania

Wybór personelu, wskaźniki BHP, kultura organizacyjna: To tylko niektóre tematy, które w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO znajdują się aktualnie w toku normowania lub dla których normy zostały już opracowane. Przy czym normowanie porusza się tu w obrębie granic: Gdzie leży szansa dla normowania dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi i jak daleko może się posunąć?

Samochody jeżdżące same bez udziału kierowcy i w ten sposób uwalniające go od wysiłku, hulajnogi z silnikiem elektrycznym, które na każdym rogu ulicy czekają na swe szybkie użycia: Co jeszcze niedawno brzmiało jak muzyka przyszłości, staje się coraz bardziej realne. Spójrz teraz razem z nami na problemy, które w zakresie zachowania bezpieczeństwa powstają przy tym dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Życie bez pojazdów mechanicznych jest dla nas nie do pomyślenia. Są one dla nas pomocą przy drogowym lub zakładowym transporcie towarów i przewożą ludzi z miejsca A do B. Jaką rolę odgrywa bezpieczna koncepcja pojazdów mechanicznych i w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo pracowników w komunikacji drogowej, przeczytaj o tym w Specjalnym dodatku do niniejszego wydania.

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest w produkcji i innych obszarach działalności rmy. Czy kiedyś zastąpi ona ludzi? Jakie zastosowania oferuje rmom i jakie korzyści? Kiedy maszyna sama się rozwija, jak przeprowadzić dla niej ocenę zgodności? Więcej informacji i odpowiedzi na te pytania znajduje się w części temat specjalny niniejszego wydania.

Brzmi to zachęcająco: pracownik ubiera egzoszkielet, a następnie z łatwością wykonuje wymagające lub niewygodne zadania, a w warunkach idealnych wykonuje je nawet szybciej. Czy to jednak naprawdę takie proste? Zachęcamy do lektury artykułów poświęconych egzoszkieletom: dlaczego uch stosowanie musi być bardzo dokładnie przemyślane i zaplanowane, jeśli ma być skuteczne zarówno dla rmy, jak i pracownika.

Maszyny do pisania, karty dziurkowane, stenogra a, sztywne godziny pracy: do niedawna były to typowe cechy pracy w biurze. Zastąpił je laptop, smartfon, biura typu open- -plan i elastyczne godziny pracy w teorii, pracy w dowolnym czasie i miejscu. W części specjalnej tego numeru przedstawiamy wyzwania jakie ta zmiana stawia przed normalizacją i przepisami regulującymi pracę biurową.

Nowe podejście" do bezpieczeństwa wyrobów jest stosowane w Europie od 1985 roku. Dyrektywy i rozporządzenia UE określają zasadnicze wymagania, które z kolei są wspierane przez zharmonizowane normy europejskie. Ustalenia dotyczące niektórych elementów systemu zostały ostatnio zmienione. Temat specjalny tego wydania poświęcony jest skutkom tej zmiany. Piszemy również o tym, że statystycznie rzecz biorąc, większość norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa maszyn jest aktualna.