KANBrief

Strony tytułowe kilku wydań KANBrief© KAN/Miesner

KANBrief dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach normalizacji. Ma przede wszystkim zwiększać zainteresowanie a tematyką oraz poprawiać wymianę informacji pomiędzy ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy biorącymi udział w procesach normalizacji a KAN. Ma on również wspomagać porozumienie się z ekspertami BHP w innych krajach UE.

KANBrief pojawia się co kwartał. Dystrybucja wydrukowanych publikacji prowadzona jest bezpłatnie drogą pocztową. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać KANBrief, proszę przesłać nam e-mail z krótką informacją.

Rok wydania

Jako ważny pomost między nauką a praktyką normowanie w zakresie ergonomii poświęca się także zagadnieniom związanym z organizowaniem pracy w przyszłości i poszukuje rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań, jak np. kryteria i definicje dotyczące postępowania w przypadku psychicznych obciążeń spowodowanych warunkami pracy, tworzenie miejsc pracy odpowiednich do wieku oraz kształtowanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Normowanie w dziedzinie opieki zdrowotnej jest ekstremalnie zróżnicowane: Podczas, gdy w przypadku leżanek terapeutycznych chodzi o wymagania czysto techniczne związane z produktem, to inne zajmuje się bezpieczeństwem i higieną przy wykonywaniu tatuażu. Na pytanie, jakie tematy należy w ogóle poddawać normowaniu, odpowiedź daje aktualny temat codziennych masek na twarz.

Wybór personelu, wskaźniki BHP, kultura organizacyjna: To tylko niektóre tematy, które w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO znajdują się aktualnie w toku normowania lub dla których normy zostały już opracowane. Przy czym normowanie porusza się tu w obrębie granic: Gdzie leży szansa dla normowania dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi i jak daleko może się posunąć?

Samochody jeżdżące same bez udziału kierowcy i w ten sposób uwalniające go od wysiłku, hulajnogi z silnikiem elektrycznym, które na każdym rogu ulicy czekają na swe szybkie użycia: Co jeszcze niedawno brzmiało jak muzyka przyszłości, staje się coraz bardziej realne. Spójrz teraz razem z nami na problemy, które w zakresie zachowania bezpieczeństwa powstają przy tym dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Życie bez pojazdów mechanicznych jest dla nas nie do pomyślenia. Są one dla nas pomocą przy drogowym lub zakładowym transporcie towarów i przewożą ludzi z miejsca A do B. Jaką rolę odgrywa bezpieczna koncepcja pojazdów mechanicznych i w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo pracowników w komunikacji drogowej, przeczytaj o tym w Specjalnym dodatku do niniejszego wydania.

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest w produkcji i innych obszarach działalności rmy. Czy kiedyś zastąpi ona ludzi? Jakie zastosowania oferuje rmom i jakie korzyści? Kiedy maszyna sama się rozwija, jak przeprowadzić dla niej ocenę zgodności? Więcej informacji i odpowiedzi na te pytania znajduje się w części temat specjalny niniejszego wydania.

Brzmi to zachęcająco: pracownik ubiera egzoszkielet, a następnie z łatwością wykonuje wymagające lub niewygodne zadania, a w warunkach idealnych wykonuje je nawet szybciej. Czy to jednak naprawdę takie proste? Zachęcamy do lektury artykułów poświęconych egzoszkieletom: dlaczego uch stosowanie musi być bardzo dokładnie przemyślane i zaplanowane, jeśli ma być skuteczne zarówno dla rmy, jak i pracownika.