Logo 25 Jahre KAN
© KAN

KANBrief

KANBrief dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach normalizacji. Ma przede wszystkim zwiększać zainteresowanie a tematyką oraz poprawiać wymianę informacji pomiędzy ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy biorącymi udział w procesach normalizacji a KAN. Ma on również wspomagać porozumienie się z ekspertami BHP w innych krajach UE.

KANBrief pojawia się co kwartał. Dystrybucja wydrukowanych publikacji prowadzona jest bezpłatnie drogą pocztową. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać KANBrief, proszę przesłać nam e-mail z krótką informacją.

Wszystkie pozostałe wydania KANBrief znajdują się na stronach w języku angielskim

Rok wydania

Temat specjalny

Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster, Fahrbahnschwellen: Solche und andere Unebenheiten kennt jeder Fahrradfahrer. Wie stark die durch Unebenheiten erzeugten Vibrationen und Stöße beim Fahrer ankommen, ist unter anderem abhängig von der Konstruktion des Rads. Die KAN setzt sich dafür ein, dass die Vibrationen auch in der Normung berücksichtigt werden. Denn Fahrräder werden in vielen Bereichen als Arbeitsmittel eingesetzt – mit steigendem Anteil an Pedelecs.

more

Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat 1995 ein signifikant erhöhtes Unfallrisiko bei Rettungsdienstfahrzeugen festgestellt. Jährlich wurden in den Altbundesländern 3500 Unfälle oder aber ein Verkehrsunfall je 2000 Einsätze verzeichnet. Bei Sondersignalfahrten entstand im Schnitt alle 19 Sekunden eine kritische Fahrsituation. Grund genug, die bauliche Sicherheit von Rettungsdienstfahrzeugen genauer zu betrachten und die Norm EN 1789 für den Patienteninnenraum zu verbessern.

more

Bei herkömmlicher Warnkleidung nach DIN EN ISO 20471 sollen retroreflektierende Bestandteile bei Dunkelheit die 360-Grad-Sichtbarkeit der Benutzenden gewährleisten. Die Kleidung ist aber weitgehend wirkungslos, wenn sie nicht durch eine Fremdlichtquelle angeleuchtet wird. Aktiv leuchtende Warnkleidung könnte hier Abhilfe schaffen. Das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) hat deren Wirksamkeit untersucht und speist die Ergebnisse in eine Vornorm ein.

more
Temat wydania

2019 war ein besonderes Jahr für die KAN: Seit nunmehr 25 Jahren setzt sie sich erfolgreich für die Berücksichtigung der Arbeitsschutzbelange in der Normung ein. Das feierten 160 Gäste aus 8 Ländern am 4. Dezember im Hause der DGUV in Berlin. Dabei blickten sie nicht nur zurück: Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen stand die Frage, wie Normung und Regelsetzung auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die sich immer schneller entwickelnde Technik reagieren können.

more

Kann die Normung mit immer schnelleren Innovationen Schritt halten und in Zukunft noch im selben Maße zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit beitragen, wie sie das aktuell tut? Das Feld, auf dem dieser Wettlauf stattfindet, ist sehr komplex. In einigen Bereichen finden Entwicklungen statt, die – anders als bisher – disruptiv verlaufen. Dinge ändern sich in kurzer Zeit und passen aufgrund völlig neuer Ansätze nicht mehr in das bestehende System.

more
Temat specjalny

HCI International to jedna z ważniejszych konferencji w dziedzinie interakcji człowiek-komputer. «Komputer» w tym kontekście w coraz większym stopniu obejmuje każdą formę maszyny lub urządzenia posiadającego cyfrowy interfejs. Wiele tematów, które są kryją się pod hasłami Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja (SI) przybierają tu konkretną postać: inteligentne okulary w pracy, egzoszkielety i urządzenia sieciowe, sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo cyfrowe i bezpieczeństwo danych.

more

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji staje się coraz bardziej akceptowane. Uczenie maszynowe pozwala kadrze zarządzającej na podejmowanie decyzji dotyczących pracowników na bardziej szczegółowym poziomie niż kiedykolwiek wcześniej, w oparciu o kompleksowe informacje wstępnie wybrane przez algorytmy. Biorąc pod uwagę nowatorski charakter stosowanych technologii, należy pamiętać nie tylko o korzyściach dla pracowników, lecz także przyjrzeć się kwestiom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy.

more

Sztuczna inteligencja (SI) rewolucjonizuje sposób, w jaki pracujemy, i dlatego oczekuje się, że przyniesie ogromne zmiany. Być może pewnego dnia będzie w stanie przejąć wiele operacji wykonywanych wcześniej przez ludzi, również tych, które wymagają specjalnego przeszkolenia i które do tej pory wykraczały poza możliwości maszyn. Aby to jednak zrobić, należy najpierw nauczyć narzędzia SI wykonywać pracę, którą będą wykonywać w przyszłości.

more

Wraz z postępującą cyfryzacją przetwarzanie coraz większej ilości danych jest dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych. Uczenie maszynowe, które jest poddziedziną sztucznej inteligencji, pozwala na generowanie cennej wiedzy z danych. W przypadku zastosowania w przemyśle, proces ten - nazywany „nauką o danych przemysłowych” (industrial data science) - może w przyszłości przełożyć się na znaczną przewagę konkurencyjną.

more

Maszyny i urządzenia produkcyjne w fabrykach Przemysłu 4.0. muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników. Ze względu na wysoki poziom integracji sieciowej należy zwrócić uwagę nie tylko na bezpieczeństwo funkcjonalne, ale również w większym stopniu na bezpieczeństwo przed atakiem z zewnątrz oraz na interakcję między tymi dwoma aspektami. Trzeba również określić, w jakim stopniu obecnie stosowane metody oceny ryzyka są odpowiednie dla adaptacyjnych maszyn przyszłości.

more
Temat wydania

Transport pacjentów jest dla personelu pogotowia ratunkowego zadaniem trudnym fizycznie, zwłaszcza gdy trzeba pokonać przeszkody, takie jak schody. Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów w miejscu pracy należy unikać nadmiernego obciążenia, szczególnie kręgosłupa lędźwiowego, spowodowanego podnoszeniem ciężkich ładunków. Pozostaje jednak pytanie, jak osiągnąć to w praktyce. Badanie przeprowadzone przez IFA przedstawia na ważne sugestie w tym zakresie.

more
Temat specjalny

Około 23% pracowników w Niemczech podnosi i przenosi ciężkie ładunki, a 14% przyjmuje niewłaściwą postawę ciała podczas pracy. Egzoszkielety, systemy wspomagające, które nosi się na ciele, mają na celu ułatwienie tych zadań. Pierwotnie zostały one opracowane do zastosowań wojskowych lub rehabilitacji medycznej, obecnie wykorzystywane są również w świecie pracy. Jak działają egzoszkielety? Jakie możliwości i zagrożenia stwarzają?

more

Szybciej, wyżej, mocniej: to właśnie motto olimpijskie zapoczątkowało rozwój egzoszkieletów do celów wojskowych. Egzoszkielety mają zrewolucjonizować codzienną produkcję przemysłową i odciążyć pracowników dzięki strukturom wspierających. Jakie są uzasadnione powody ich faktycznego wykorzystania? Jak mądrze wprowadzać tego typu nowe technologie na linię produkcyjną? Jakie możliwości taka technologia stwarza dla firm oraz pracowników - a jakie zagrożenia wiążą się z jej stosowaniem?

more

Stosowanie egzoszkieletów i innych urządzeń w celu wspomagania pracy fizycznej w przedsiębiorstwach staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Celem tych urządzeń jest ułatwienie wykonywania uciążliwych zadań i wspomaganie użytkownika. Dla przedsiębiorstw mogą stanowić rozwiązania, które mogą ograniczyć schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Powstaje jednak pytanie, w jakim stopniu egzoszkielety są akceptowane przez samych pracowników. Zagadnienie to było przedmiotem przeprowadzonego przez INRS.

more
Temat wydania

Konferencja EUROSHNET to wydarzenie podczas którego współpracę mogą nawiązać eksperci, decydenci w dziedzinie normalizacji, badań i certyfikacji oraz przedstawiciele różnych instytucji, przedsiębiorstw z wielu krajów Europy. Około 120 ekspertów BHP z 16 krajów skorzystało z okazji do intensywnego dialogu podczas 6. konferencji EUROSHNET, która odbyła się w Dreźnie w dniach 12-14 czerwca 2019 r.

more

Profesor Joachim Breuer był dyrektorem generalnym niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) w latach 2002-2019. Oprócz innych funkcji, jest obecnie prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) oraz Club de Genève - Global Social Future w Szwajcarii. Na konferencji EUROSHNET w Dreźnie w 2019 r. podzielił się spostrzeżeniami na temat przyszłości świata pracy w dobie 4. Rewolucji przemysłowej i globalizacji.

 

more

Nanomateriały nie wykazują szczególnej nowej formy toksyczności. Uwalnianie nanopyłów może jednak prowadzić do powstania zagrożeń w miejscu pracy. Klasyfikacja tych materiałów umożliwia określenie skutecznych środków ochronnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały, które w trakcie swojego cyklu życia uwalniają respirabilne, biotrwałe cząsteczki włókniste.

more
Temat specjalny

Pytanie to zostało zadane przez KAN wraz z DGUV podczas Forum Prewencji w Dreźnie, które odbyło się 6 marca 2019 roku. W dyskusji, której przewodniczył dr Norbert Lehmann (ZDF), eksperci z przemysłu, środowiska naukowego i środowiska BHP dyskutowali, czy i w jaki sposób badania, normalizacja i przepisy BHP są w stanie dotrzymać kroku mocno przyspieszonemu postępowi w zakresie rozwoju technologicznego w biurowych miejscach pracy.

more

Zmiany w cyfrowym świecie zachodzą w coraz szybszym tempie. Dotyczą one również pracy z monitorami ekranowymi i stanowisk pracy w biurach. Przestrzenie do pracy współdzielonej, przestrzenie otwarte, agile working, Biuro 4.0: to tylko niektóre ze terminów opisujących biura przyszłości i pracy tam wykonywanej. Nasuwa się pytanie: co z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w tym obszarze? Czy spełniają swoje zadanie, czy też już dawno przestały być aktualne ze względu na tempo rozwoju?

more
Temat wydania

Opracowanie serii norm dotyczących obciążenia psychicznego wynika częściowo z faktu, że obciążenie to wiąże się ze skutkami wystąpienia wysiłku umysłowego (takimi jak monotonia) oraz metodami pomiaru (takimi jak wywiady, obserwacje, itp.), które różnią się od skutków i metod odnoszących się do wymagań dla pracy fizycznej. Trzy części normy EN ISO 10075 zawierają wskazówki dotyczące kluczowych terminów i zasad projektowania pracy oraz wymagań dotyczących metod pomiaru.

more

Inteligentne środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oferują szeroki zakres nowatorskich zastosowań i wyższy poziom ochrony. To samo dotyczy inteligentnych systemów ochrony indywidualnej (sŚOI) i zespołów ŚOI . Mamy do czynienia z ogromnym rozwojem inteligentnych technologii, jednak przedsiębiorstwa nadal mają trudności, aby wprowadzić do obrotu wyrobów w ilości masowej. Wspólna inicjatywa instytucji badawczych i stowarzyszeń producentów ma na celu zwiększenie efektywności rozwoju i oceny zgodności inteligentnych środków i systemów środków ochrony indywidualnej.

more

Słońce bywa bardzo przyjemne i jest także bardzo ważne dla organizmu człowieka. Może być jednak również niebezpieczne, czego najbardziej oczywistym znakiem są oparzenia słoneczne. Nawet bez widocznego zaczerwienienia skóry, za każdym razem, gdy się opalamy „ładujemy” nasze osobiste konto UV, a nasza skóra ma dobrą pamięć. Nadmierna ekspozycja powoduje raka skóry, który jest obecnie najczęstszą formą nowotworu. Ochrona przed promieniowaniem słonecznym jest zatem bardzo ważna.

more

Pelet drzewny ma silną pozycję na rynku europejskim jako paliwo opałowe. Jednak jeszcze kilka lat temu często nie było wiadomo, że w magazynach peletów mogą powstawać niebezpieczne stężenia tlenku węgla (CO). KAN dostrzegł potrzebę działania w tym obszarze i od 2014 r. inicjuje lub wspiera technicznie szereg środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy.

more
Temat specjalny

„Nowe podejście” przyjęte w latach 80-tych XX wieku do dziś definiuje jednolity rynek europejski. Znaczna część prawodawstwa europejskiego, którego dotyczy, określa jedynie zasadnicze wymogi. Prawodawstwo to pozostawia organizacjom normalizacyjnym – instytucjom działającym w sektorze prywatnym i do niedawna, w dużej mierze na własną odpowiedzialność – zadanie wspierania tych zasadniczych wymogów zharmonizowanymi normami, które mogłyby być częściej aktualizowane, ale nie są wiążące. Jednak w ostatnich latach UE odeszła od tej podstawowej zasady.

more

Normy są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa maszyn i stanowią kluczowy wkład w działania prewencyjne. Mogą być one wykorzystywane do projektowania sprzętu roboczego w taki sposób, aby był on bezpieczny i ergonomiczny. Ze względu na znaczenie tych norm, Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) przeprowadziła analizę w celu ustalenia, czy zharmonizowane normy regulujące bezpieczeństwo maszyn są nadal aktualne.

more
Temat wydania

Każdego roku w Niemczech naukę w szkole rozpoczyna ponad 700 tys. dzieci. Wybierając tornister, dzieci w wieku od 5 do 6 lat sugerują się przede wszystkim jego kolorem i wyglądem. Rodzice powinni jednak zadbać o to, aby tornister był dobrze widoczny i zgodny z normą DIN. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo ich dzieci w drodze do i ze szkoły.

more

Szósta europejska konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji pn. „Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r., a jej gospodarzem będzie KAN i DGUV we współpracy z partnerami sieci EUROSHNET, europejskiej sieci ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Delegaci z całej Europy będą dyskutować na temat przyszłość normalizacji, badań i certyfikacji w dobie postępującej cyfryzacji świata pracy.

more

Stoły terapeutyczne z elektryczną regulacją wysokości znajdują szerokie zastosowanie w gabinetach fizjoterapii i szpitalach. Niedawno pod takimi stołami zostało uwięzionych dwóch pracowników, którzy doznali śmiertelnych obrażeń. W styczniu 2019 r. KAN zwołał spotkanie ekspertów reprezentujących zainteresowane strony w celu omówienia tej złożonej sytuacji oraz wymiany opinii. Rozpoczęto szereg projektów mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z pracą z nowymi i starszymi modelami stołów terapeutycznych.

more

Prace przy użyciu maszyn budowlanych często wymagają zastosowania różnych narzędzi do montażu wysięgnika. Szybkozłącza umożliwiają operatorom maszyn przełączanie narzędzi bez opuszczania elementów sterujących maszyny. Niestety, wiele poważnych lub nawet śmiertelnych wypadków zdarza się, gdy narzędzia nie są prawidłowo połączone z szybkozłączem i w konsekwencji odpadają. KAN angażuje się w prace nad udoskonaleniem odpowiednich norm, aby konstrukcje szybkozłączy były bezpieczniejsze.

more
Temat specjalny
Europejska dyrektywa maszynowa nie ma zastosowania do pojazdów szynowych, są one również wyraźnie wyłączone z zakresu niemieckiego rozporządzenia w sprawie miejsc pracy1. Pojazdy szynowe to jednak sprzęt roboczy w rozumieniu niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jaką rolę odgrywają normy w prawodawstwie kolejowym i jak można zaprojektować bezpieczne miejsca pracy dla maszynistów? Między innymi te właśnie pytania zadano podczas zorganizowanej przez KAN dyskusji ekspertów na temat przepisów dotyczących kolei, normalizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. more
Norma EN 1789 służy jako podstawa projektowania, produkcji, testowania i wyposażania pojazdów medycznych w Europie. Jako norma ramowa odnosi się do dalszych norm, które są wymagane do jej stosowania1. Strona pragnąca produkować, licencjonować i eksploatować karetki pogotowia jest zobowiązana do przestrzegania normy EN 1789, Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, która jest obecnie w trakcie rewizji i adaptacji. more
Temat wydania
Niemiecka Konfederacja Rzemiosła Wykwalifikowanego (ZDH) wraz z KAN była gospodarzem spotkania poświęconego normalizacji dla rzemiosła i średnich przedsiębiorstw oraz wyzwań związanych z cyfryzacją. Dyskutowano na temat możliwości i wymagań dotyczących działalności normalizacyjnej. Karl-Sebastian Schulte, prezes ZDH, przedstawia najważniejsze obecnie tematy. more
Dr Walter Eichendorf jest od 1998 roku zastępcą dyrektora Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) i odpowiada za VFA, organizację finansującą KAN. Od wielu lat jest również ściśle zaangażowany w działalność normalizacyjną jako członek rady prezydialnej DIN. Dr Eichendorf, który jesienią 2018 roku przejdzie na emeryturę, przedstawia swoje oczekiwania w stosunku do przyszłości normalizacji i wyjaśnia dlaczego jest ona tak ważna dla ustawowego systemu ubezpieczeń wypadkowych. more
Hałas szkodzi pracownikom i wiążą się z nim ukryte koszty. Grupa zadaniowa NOMAD (ds. dyrektywy w sprawie hałasu i dyrektywy w sprawie maszyn) opracowała wytyczne dotyczące sposobu, w jaki producenci maszyn powinni deklarować hałas wytwarzany przez maszyny w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących hałasu określonych w dyrektywie maszynowej. NOMAD jest wspólnym projektem państw członkowskich i wspiera Grupę Współpracy Administracyjnej ds. Nadzoru rynku w obszarze dyrektywy maszynowej (Grupa ADCO ds. maszyn) more
W 2018 r. układ modułów wykładowych KAN Praxis na temat ergonomii przeszedł gruntowny remont i ma teraz nową szatę graficzną. Autorem nowych ilustracji jest karykaturzysta Michael Hüter, który przedstawił pewne aspekty ergonomii w formie kreskówek. Pierwsza wersja modułów ergonomicznych została opublikowana w 2008 roku jako wynik badania KAN. Od tego czasu moduły były stale rozbudowywane i zmieniane. more