Logo 25 Jahre KAN
© KAN

KANBrief

KANBrief dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach normalizacji. Ma przede wszystkim zwiększać zainteresowanie a tematyką oraz poprawiać wymianę informacji pomiędzy ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy biorącymi udział w procesach normalizacji a KAN. Ma on również wspomagać porozumienie się z ekspertami BHP w innych krajach UE.

KANBrief pojawia się co kwartał. Dystrybucja wydrukowanych publikacji prowadzona jest bezpłatnie drogą pocztową. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać KANBrief, proszę przesłać nam e-mail z krótką informacją.

Wszystkie pozostałe wydania KANBrief znajdują się na stronach w języku angielskim

Rok wydania

Temat specjalny

Pytanie to zostało zadane przez KAN wraz z DGUV podczas Forum Prewencji w Dreźnie, które odbyło się 6 marca 2019 roku. W dyskusji, której przewodniczył dr Norbert Lehmann (ZDF), eksperci z przemysłu, środowiska naukowego i środowiska BHP dyskutowali, czy i w jaki sposób badania, normalizacja i przepisy BHP są w stanie dotrzymać kroku mocno przyspieszonemu postępowi w zakresie rozwoju technologicznego w biurowych miejscach pracy.

more

Zmiany w cyfrowym świecie zachodzą w coraz szybszym tempie. Dotyczą one również pracy z monitorami ekranowymi i stanowisk pracy w biurach. Przestrzenie do pracy współdzielonej, przestrzenie otwarte, agile working, Biuro 4.0: to tylko niektóre ze terminów opisujących biura przyszłości i pracy tam wykonywanej. Nasuwa się pytanie: co z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w tym obszarze? Czy spełniają swoje zadanie, czy też już dawno przestały być aktualne ze względu na tempo rozwoju?

more
Temat wydania

Opracowanie serii norm dotyczących obciążenia psychicznego wynika częściowo z faktu, że obciążenie to wiąże się ze skutkami wystąpienia wysiłku umysłowego (takimi jak monotonia) oraz metodami pomiaru (takimi jak wywiady, obserwacje, itp.), które różnią się od skutków i metod odnoszących się do wymagań dla pracy fizycznej. Trzy części normy EN ISO 10075 zawierają wskazówki dotyczące kluczowych terminów i zasad projektowania pracy oraz wymagań dotyczących metod pomiaru.

more

Inteligentne środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oferują szeroki zakres nowatorskich zastosowań i wyższy poziom ochrony. To samo dotyczy inteligentnych systemów ochrony indywidualnej (sŚOI) i zespołów ŚOI . Mamy do czynienia z ogromnym rozwojem inteligentnych technologii, jednak przedsiębiorstwa nadal mają trudności, aby wprowadzić do obrotu wyrobów w ilości masowej. Wspólna inicjatywa instytucji badawczych i stowarzyszeń producentów ma na celu zwiększenie efektywności rozwoju i oceny zgodności inteligentnych środków i systemów środków ochrony indywidualnej.

more

Słońce bywa bardzo przyjemne i jest także bardzo ważne dla organizmu człowieka. Może być jednak również niebezpieczne, czego najbardziej oczywistym znakiem są oparzenia słoneczne. Nawet bez widocznego zaczerwienienia skóry, za każdym razem, gdy się opalamy „ładujemy” nasze osobiste konto UV, a nasza skóra ma dobrą pamięć. Nadmierna ekspozycja powoduje raka skóry, który jest obecnie najczęstszą formą nowotworu. Ochrona przed promieniowaniem słonecznym jest zatem bardzo ważna.

more

Pelet drzewny ma silną pozycję na rynku europejskim jako paliwo opałowe. Jednak jeszcze kilka lat temu często nie było wiadomo, że w magazynach peletów mogą powstawać niebezpieczne stężenia tlenku węgla (CO). KAN dostrzegł potrzebę działania w tym obszarze i od 2014 r. inicjuje lub wspiera technicznie szereg środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy.

more
Temat specjalny

„Nowe podejście” przyjęte w latach 80-tych XX wieku do dziś definiuje jednolity rynek europejski. Znaczna część prawodawstwa europejskiego, którego dotyczy, określa jedynie zasadnicze wymogi. Prawodawstwo to pozostawia organizacjom normalizacyjnym – instytucjom działającym w sektorze prywatnym i do niedawna, w dużej mierze na własną odpowiedzialność – zadanie wspierania tych zasadniczych wymogów zharmonizowanymi normami, które mogłyby być częściej aktualizowane, ale nie są wiążące. Jednak w ostatnich latach UE odeszła od tej podstawowej zasady.

more

Normy są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa maszyn i stanowią kluczowy wkład w działania prewencyjne. Mogą być one wykorzystywane do projektowania sprzętu roboczego w taki sposób, aby był on bezpieczny i ergonomiczny. Ze względu na znaczenie tych norm, Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) przeprowadziła analizę w celu ustalenia, czy zharmonizowane normy regulujące bezpieczeństwo maszyn są nadal aktualne.

more
Temat wydania

Każdego roku w Niemczech naukę w szkole rozpoczyna ponad 700 tys. dzieci. Wybierając tornister, dzieci w wieku od 5 do 6 lat sugerują się przede wszystkim jego kolorem i wyglądem. Rodzice powinni jednak zadbać o to, aby tornister był dobrze widoczny i zgodny z normą DIN. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo ich dzieci w drodze do i ze szkoły.

more

Szósta europejska konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji pn. „Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r., a jej gospodarzem będzie KAN i DGUV we współpracy z partnerami sieci EUROSHNET, europejskiej sieci ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Delegaci z całej Europy będą dyskutować na temat przyszłość normalizacji, badań i certyfikacji w dobie postępującej cyfryzacji świata pracy.

more

Stoły terapeutyczne z elektryczną regulacją wysokości znajdują szerokie zastosowanie w gabinetach fizjoterapii i szpitalach. Niedawno pod takimi stołami zostało uwięzionych dwóch pracowników, którzy doznali śmiertelnych obrażeń. W styczniu 2019 r. KAN zwołał spotkanie ekspertów reprezentujących zainteresowane strony w celu omówienia tej złożonej sytuacji oraz wymiany opinii. Rozpoczęto szereg projektów mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z pracą z nowymi i starszymi modelami stołów terapeutycznych.

more

Prace przy użyciu maszyn budowlanych często wymagają zastosowania różnych narzędzi do montażu wysięgnika. Szybkozłącza umożliwiają operatorom maszyn przełączanie narzędzi bez opuszczania elementów sterujących maszyny. Niestety, wiele poważnych lub nawet śmiertelnych wypadków zdarza się, gdy narzędzia nie są prawidłowo połączone z szybkozłączem i w konsekwencji odpadają. KAN angażuje się w prace nad udoskonaleniem odpowiednich norm, aby konstrukcje szybkozłączy były bezpieczniejsze.

more
Temat specjalny
Europejska dyrektywa maszynowa nie ma zastosowania do pojazdów szynowych, są one również wyraźnie wyłączone z zakresu niemieckiego rozporządzenia w sprawie miejsc pracy1. Pojazdy szynowe to jednak sprzęt roboczy w rozumieniu niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jaką rolę odgrywają normy w prawodawstwie kolejowym i jak można zaprojektować bezpieczne miejsca pracy dla maszynistów? Między innymi te właśnie pytania zadano podczas zorganizowanej przez KAN dyskusji ekspertów na temat przepisów dotyczących kolei, normalizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. more
Norma EN 1789 służy jako podstawa projektowania, produkcji, testowania i wyposażania pojazdów medycznych w Europie. Jako norma ramowa odnosi się do dalszych norm, które są wymagane do jej stosowania1. Strona pragnąca produkować, licencjonować i eksploatować karetki pogotowia jest zobowiązana do przestrzegania normy EN 1789, Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, która jest obecnie w trakcie rewizji i adaptacji. more
Temat wydania
Niemiecka Konfederacja Rzemiosła Wykwalifikowanego (ZDH) wraz z KAN była gospodarzem spotkania poświęconego normalizacji dla rzemiosła i średnich przedsiębiorstw oraz wyzwań związanych z cyfryzacją. Dyskutowano na temat możliwości i wymagań dotyczących działalności normalizacyjnej. Karl-Sebastian Schulte, prezes ZDH, przedstawia najważniejsze obecnie tematy. more
Dr Walter Eichendorf jest od 1998 roku zastępcą dyrektora Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) i odpowiada za VFA, organizację finansującą KAN. Od wielu lat jest również ściśle zaangażowany w działalność normalizacyjną jako członek rady prezydialnej DIN. Dr Eichendorf, który jesienią 2018 roku przejdzie na emeryturę, przedstawia swoje oczekiwania w stosunku do przyszłości normalizacji i wyjaśnia dlaczego jest ona tak ważna dla ustawowego systemu ubezpieczeń wypadkowych. more
Hałas szkodzi pracownikom i wiążą się z nim ukryte koszty. Grupa zadaniowa NOMAD (ds. dyrektywy w sprawie hałasu i dyrektywy w sprawie maszyn) opracowała wytyczne dotyczące sposobu, w jaki producenci maszyn powinni deklarować hałas wytwarzany przez maszyny w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących hałasu określonych w dyrektywie maszynowej. NOMAD jest wspólnym projektem państw członkowskich i wspiera Grupę Współpracy Administracyjnej ds. Nadzoru rynku w obszarze dyrektywy maszynowej (Grupa ADCO ds. maszyn) more
W 2018 r. układ modułów wykładowych KAN Praxis na temat ergonomii przeszedł gruntowny remont i ma teraz nową szatę graficzną. Autorem nowych ilustracji jest karykaturzysta Michael Hüter, który przedstawił pewne aspekty ergonomii w formie kreskówek. Pierwsza wersja modułów ergonomicznych została opublikowana w 2008 roku jako wynik badania KAN. Od tego czasu moduły były stale rozbudowywane i zmieniane. more
Temat specjalny
Projekt realizowany wspólnie przez europejskich partnerów społecznych w sektorze budowlanym i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Budowlanych (CECE) pokazuje, że są nowe sposoby komunikacji i współpracy. Bezpośredni dialog pomiędzy producentami i konsumentami może być inspiracją dla prostych rozwiązań nawet w przypadku dość złożonych kwestii, takich jak lepsza ergonomia sprzętu roboczego lub aspekty bezpieczeństwa, a także może wspierać proces normalizacji europejskiej. more
Dostęp do maszyn budowlanych – w celu uzyskania dostępu do stanowiska kierowcy, aby zatankować lub uzupełnić inne płyny lub wykonać prace konserwacyjne – jest scenariuszem, w którym często zdarzają się wypadki przy pracy. Aby lepiej zrozumieć przyczyny wypadków, Francuska Krajowa Federacja Robót Publicznych przeprowadziła badania ergonomiczne w wielu przedsiębiorstwach. W efekcie otrzymano szereg obserwacji i strategii rozwiązań, skierowanych zarówno do personelu obsługującego, jak i do producentów maszyn. more
Temat wydania
Norma ISO 450011 została opublikowana w dniu 12 marca 2018 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). W niektórych kręgach reakcja na pojawienie się normy przypominała „narodziny gwiazdy”; inne zainteresowane strony – przedstawiciele przemysłu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przyjęły bardziej zróżnicowany punkt widzenia. Opinie na temat opublikowanego już dokumentu znacznie się różnią. W czerwcu 2018 r. ukazało się wspólne tłumaczenie normy na język niemiecki, austriacki i szwajcarski. more
W dniu 19 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia UE w sprawie nadzoru rynku1. Jeżeli rozporządzenie to zostanie przyjęte, będzie miało decydujący wpływ na to, jak prowadzony będzie nadzór rynku. Władze krajów związkowych Niemiec są jednak zdania, że niektóre aspekty rozporządzenia wymagają znaczących zmian. Rozporządzenie nakłada na władze wysokie koszty biurokratyczne, a wybór planowanych instrumentów również powinien zostać poprawiony. more
Światło wpływa na zegar biologiczny człowieka oraz na szereg procesów fizjologicznych. W styczniu 2018 roku KAN zorganizował po raz drugi warsztaty na temat takich pozawzrokowego oddziaływania światła. Temat mobilizuje wiele zainteresowanych stron, które czasami dążą do różnych celów. Warsztaty KAN promują wymianę informacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami i przyczyniają się do rozwoju strategii przyszłych badań, normalizacji i regulacji. more
Emisja drewna lub pyłu krzemionkowego z nowych ręcznych narzędzi elektrycznych jest mierzona zgodnie ze znormalizowanymi metodami badań. Metody te mają jednak pewne ograniczenia, które utrudniają ich powtarzalność. INRS, francuski instytut bezpieczeństwa i higieny pracy1, proponuje inną metodę badań, która umożliwiłaby klasyfikację różnych maszyn do tego samego procesu pracy, w zależności od poziomu emisji pyłu. more
Temat specjalny
Celem projektu „Work-by-Inclusion“ jest włączenie osób z ubytkiem słuchu do logistycznych operacji magazynowych. ­Pracownicy biorący udział w projekcie otrzymują ważne informacje za pośrednictwem inteligentnych okularów. System umożliwia również komunikację między pracownikami z upośledzeniem słuchu i bez ubytku słuchu. more
Roboty pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi są uważane za kluczowy krok w kierunku połączonej w sieć, elastycznej fabryki przyszłości. Współpraca między ludźmi a robotami może zmniejszyć presję na pracowników produkcji i umożliwić przedsiębiorstwom szybsze reagowanie na potrzeby rynku. Bezpośrednia bliskość operatora robotów wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa od systemów wspomagających, a jednocześnie oferuje możliwości integracji osób niepełnosprawnych. more
Projektowanie miejsc pracy sprzyjających włączeniu społecznemu jest częścią szerszego podejścia do zapewnienia zdolności do pracy. Ze względu na zmiany demograficzne cel ten nabiera coraz większego znaczenia. Kluczowymi aspektami tej działalności są środki techniczne na rzecz projektowania miejsc pracy, które będą dostępne. Są one realizowane przy ścisłej współpracy i zaangażowaniu osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz wybranych przedstawicieli pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. more
Temat wydania
Inteligentne okulary w miejscu pracy to już nie science fiction. Urządzenia te, jeszcze do niedawna wychwalane (lub wyśmiewane) jako futurystyczny projekt kalifornijskiej sceny technologicznej, trafiły do miejsc pracy w magazynach oraz do działalności produkcyjnej i usługowej. Badania nad bezpiecznym użytkowaniem urządzeń nie nadążają jednak za rozwojem samej technologii, podobnie jak zbiór przepisów je regulujących i związanych z nimi wymagań, które opierają się na potwierdzonych obserwacjach. more
Podczas obróbki drewna opałowego często dochodzi do poważnych obrażeń w wyniku się osób sięgających do strefy cięcia lub rozłupywania. W celu zmniejszenia częstotliwości występowania i dotkliwości wypadków zmieniono normy dla łuparek klinowych i pilarek tarczowych stosowanych do tego celu. Prace rewizyjne opierały się na dyskusjach ekspertów, moderowanych przez KAN, oraz na badaniach wypadków prowadzonych przez niemieckie instytucje ubezpieczenia społecznego dla sektora rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa (SVLFG). more
Podczas zrywki za pomocą wciągarki używa się sprzętu takiego jak zawiesia (łańcuchy, liny, krążki lub haki). Służy on do zawieszania pni drzew na kablu wciągarki. Ważne jest, aby dobrać odpowiednie i wystarczająco mocne zawiesia, które bezpiecznie pochłoną siły wywierane podczas pracy. Opublikowano normę poświęconą temu zagadnieniu. more
Temat specjalny
W fabryce przyszłości ludzie i maszyny będą połączone w sieci danych. Również „rzeczy” i systemy będą się ze sobą komunikowały: przedmiot z narzędziem, rynek z produkcją, produkcja z wcześniejszym dostawcą. Jednakże tego rodzaju połączenie w sieć w
obrębie procesów produkcyjnych i ponad granicami przedsiębiorstwa jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją normy i specyfikacje, które obowiązują na całym świecie - i jeśli dostępni są wykwalifikowani pracownicy.
more
Każdy mówi o „Przemyśle 4.0”. Co dokładnie oznacza ta „czwarta rewolucja przemysłowa” i jakie warunki muszą być spełnione, aby mogła nastąpić? Czy naprawdę opracowywane są zupełnie nowe technologie, czy też są to istniejące technologie jedynie w nowym opakowaniu? more
Rosnąca dostępność przystępnych cenowo technologii komunikacyjnych sprawia, że inteligentne fabryki znajdują się w zasięgu średnich przedsiębiorstw. Producenci stoją przed wyzwaniem: sprostać coraz bardziej zróżnicowanym życzeniom swoich klientów, a jednocześnie produkować wyroby w większych ilościach, szybciej i taniej. Jest to jedyny sposób na utrzymanie rentowności ich przedsiębiorstw w obliczu rosnącej konkurencji. more
Temat wydania
Operatorzy i technicy muszą często wchodzić do zbiorników ciśnieniowych w celu wykonania prac budowlanych, konserwacyjnych, naprawczych i kontrolnych. Jednakże punkty dostępu, przez które muszą przejść w tym celu, są często tak małe, że chociaż dostęp do nich jest możliwy, ratowanie tych pracowników w razie wypadku stwarza znaczne trudności. Politechnika Mediolańska przeprowadziła szereg badań w tym zakresie w ramach opracowywania przez studentów dwóch prac magisterskich. more
Od 1993 r. niemieckie instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i wypadkowego ściśle współpracowały ze sobą w Europejskim Przedstawicielstwie Niemieckich Ubezpieczeń Społecznych (DSV) w Brukseli, aby wspólnie przedstawiać swoje interesy instytucjom UE. W wielu kwestiach Przedstawicielstwo Europejskie jest również ważnym partnerem KAN.
more
Przedsiębiorstwa powinny być oceniane nie tylko pod kątem zysków i wydajności, ale również pod kątem tego, jak dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Siedem największych państw uprzemysłowionych świata (G7) dodało jeszcze jeden aspekt: kwestię zorientowania na człowieka. Sposób, w jaki można to osiągnąć w przedsiębiorstwach opisany jest w nowej normie EN ISO 275001. more