KANBrief

KANBrief dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach normalizacji. Ma przede wszystkim zwiększać zainteresowanie a tematyką oraz poprawiać wymianę informacji pomiędzy ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy biorącymi udział w procesach normalizacji a KAN. Ma on również wspomagać porozumienie się z ekspertami BHP w innych krajach UE.

KANBrief pojawia się co kwartał. Dystrybucja wydrukowanych publikacji prowadzona jest bezpłatnie drogą pocztową. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać KANBrief, proszę przesłać nam e-mail z krótką informacją.

Rok wydania

Jako ważny pomost między nauką a praktyką normowanie w zakresie ergonomii poświęca się także zagadnieniom związanym z organizowaniem pracy w przyszłości i poszukuje rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań, jak np. kryteria i definicje dotyczące postępowania w przypadku psychicznych obciążeń spowodowanych warunkami pracy, tworzenie miejsc pracy odpowiednich do wieku oraz kształtowanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Normowanie w dziedzinie opieki zdrowotnej jest ekstremalnie zróżnicowane: Podczas, gdy w przypadku leżanek terapeutycznych chodzi o wymagania czysto techniczne związane z produktem, to inne zajmuje się bezpieczeństwem i higieną przy wykonywaniu tatuażu. Na pytanie, jakie tematy należy w ogóle poddawać normowaniu, odpowiedź daje aktualny temat codziennych masek na twarz.

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest w produkcji i innych obszarach działalności rmy. Czy kiedyś zastąpi ona ludzi? Jakie zastosowania oferuje rmom i jakie korzyści? Kiedy maszyna sama się rozwija, jak przeprowadzić dla niej ocenę zgodności? Więcej informacji i odpowiedzi na te pytania znajduje się w części temat specjalny niniejszego wydania.

Brzmi to zachęcająco: pracownik ubiera egzoszkielet, a następnie z łatwością wykonuje wymagające lub niewygodne zadania, a w warunkach idealnych wykonuje je nawet szybciej. Czy to jednak naprawdę takie proste? Zachęcamy do lektury artykułów poświęconych egzoszkieletom: dlaczego uch stosowanie musi być bardzo dokładnie przemyślane i zaplanowane, jeśli ma być skuteczne zarówno dla rmy, jak i pracownika.