Polityka ochrony danych

Niniejsza deklaracja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej Komisji Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN). Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. W związku z tym traktujemy je poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Dalszy rozwój naszej strony internetowej lub zmiany przepisów prawnych oraz innych wymogów nakładanych przez władze mogą wymagać wprowadzenia zmian do niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych. W związku z tym zalecamy okazjonalne ponowne przeczytanie deklaracji.

Dostęp do stron internetowych, zamawianie materiałów informacyjnych i wysyłanie wiadomości

Treści umieszone na naszej stronie internetowej można przeczytać bez podawania danych osobowych. Mogą Państwo zdecydować, czy chcą podać dane osobowe, na przykład tam, gdzie są one potrzebne do uzyskania od nas materiałów informacyjnych.

W przypadku korzystania z formularza zamówienia w celu uzyskania materiałów informacyjnych, wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.

W przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail lub informacji zwrotnej, wykorzystujemy tę wiadomość oraz adres e-mail wyłącznie do korespondencji z Państwem. W takich przypadkach przechowujemy dane kontaktowe podane przez użytkownika w celu przetworzenia zapytania, a po rozwiązaniu sprawy usuwamy je. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Wywołanie naszych stron internetowych automatycznie powoduje, że przeglądarka zainstalowana na Państwa urządzeniu przekazuje informacje do serwera, na którym ta strona jest hostowana. Informacje te są tymczasowo zapisywane w „pliku dziennika”. Następujące informacje są zapisywane automatycznie, bez żadnych działań ze strony użytkownika, i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

  •     Adres IP komputera
  •     Data i godzina dostępu
  •     Nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp
  •     Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza)
  •     Używana przeglądarka; ewentualnie również system operacyjny komputera i nazwa dostawcy usług internetowych.

Dane te są przez nas przetwarzane w następujących celach:

  •     Zapewnienie płynnego połączenia z naszą stroną internetową
  •     Zapewnienie przyjaznego użytkowania naszej strony internetowej
  •     Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
  •     Dalsze cele administracyjne

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów rejestrowania danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zarejestrowanych danych do wyciągania wniosków w odniesieniu do Państwa osoby.
 

Bezpieczeństwo danych

Witryna ta używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji poufnych treści. Szyfrowane połączenie jest oznaczone symbolem „https://”, a symbol kłódki znajduje się na linii adresowej przeglądarki. Szyfrowanie SSL uniemożliwia osobom trzecim odczytanie przekazywanych danych.

Podane informacje są przechowywane na szczególnie bezpiecznych serwerach w Niemczech. Są one dostępne tylko dla niewielkiej liczby osób posiadających specjalne uprawnienia, które mają za zadanie konserwację serwerów.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Co do zasady wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach Komisji Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN). Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

W przypadku zamówienia drukowanej wersji KANBrief za pomocą naszego formularza przekażemy Państwa dane usługodawcy odpowiedzialnemu za jego dystrybucję. Usługodawca wykorzystuje Państwa dane wyłącznie w tym celu i nie przekazuje ich osobom trzecim.

Przekazujemy Państwa dane organom upoważnionym do dostępu do nich w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub w odpowiedzi na nakaz sądowy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nadużycia popełnione przez osoby trzecie.

Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Dane te są rutynowo usuwane pod koniec tego okresu, chyba że są nadal wymagane do negocjowania lub realizacji umów.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zaprenumerować biuletyn KANMAIL oferowany na stronie internetowej www.kan.de, prosimy o podanie adresu e-mail. Żadne inne dane nie są gromadzone. W każdej chwili możecie Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie przez nas swojego adresu e-mail i na jego wykorzystywanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku „Rezygnuję” znajdującego się w biuletynie.

Statystyki internetowe

Ta strona wykorzystuje oprogramowanie Matomo z wolnym dostępem do kodu źródłowego do statystycznej oceny dostępu użytkowników. Matomo używa plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i pozwalają na analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tych zasobów internetowych przechowywane są na naszym serwerze w Niemczech. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu informacji, a przed jej zapisaniem. Użytkownik może uniemożliwić instalację plików cookie, wybierając w przeglądarce ustawienie "Nie śledź" („Do Not Track”). Do Not Track to technologia i proponowana specyfikacja, która ma na celu pozwolić użytkownikom na samodzielne decydowanie, czy ich zachowanie jest śledzone przez strony internetowe, sieci reklamowe i portale społecznościowe.

Alternatywnie można skorzystać z następującej opcji, klikając pole wyboru:

Korzystanie z Twittera

Funkcje Twittera są zintegrowane z naszymi stronami internetowymi. Korzystając z Twittera i jego funkcji „Podaj dalej”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem Twitter i udostępniane innym użytkownikom. W ten sposób dane są przesyłane do Twittera. Należy pamiętać, że jako dostawcy tych stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Twittera o ochronie danych osobowych pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en#update.

Ustawienia ochrony danych osobowych można zmienić na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/login?lang=en-gb.

Pliki cookie

Nasza witryna korzysta z plików cookie w określonych miejscach. Są one wykorzystywane, aby uczynić stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na komputerze przez przeglądarkę. Większość plików cookie używanych przez nas to "pliki sesyjne", które są automatycznie usuwane po Państwa wizycie na naszej stronie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów.
Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby domyślnie akceptować pliki cookie. Możecie Państwo jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby nie zapisywała plików cookie ani nie informowała o ich wysyłaniu.

Linki

Nasze zasoby internetowe zawierają linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy tych stron przestrzegają przepisów o bezpieczeństwie danych. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za linki i strony, do których prowadzą linki.

Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu, w jakim są przetwarzane. Mają Państwo również prawo do sprostowania tych danych zgodnie z art. 16 RODO, usunięcia ich zgodnie z art. 17 RODO oraz ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie tych kwestii i dalszych pytań dotyczących danych osobowych:

KAN – Komicja Ochrony Pracy i Normalizacji
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy
Tel. +49 22 41 2 31 - 3471
E-mail: datenschutz@kan.de

Nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych jest powołany przez:
InfAi Management GmbH
Goerdelerring 9
04109 Lipsk
Niemcy
E-mail: datenschutz@kan.de

Ponadto macie Państwo prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do składania skarg do właściwego organu nadzorczego.