© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 4/20 Zdrowie

Piramida z drewnianych kostek z symbolami medycznymi.©yavyav stock.adobe.com

Normowanie w sektorze zarzą­dzania zasobami ludzkimi

Normowanie w dziedzinie opieki zdrowotnej jest ekstremalnie zróżnicowane: Podczas, gdy w przypadku leżanek terapeutycznych chodzi o wymagania czysto techniczne związane z produktem, to inne zajmuje się bezpieczeństwem i higieną przy wykonywaniu tatuażu. Na pytanie, jakie tematy należy w ogóle poddawać normowaniu, odpowiedź daje aktualny temat codziennych masek na twarz.

Pobierz KANBrief 4/20

KANBrief 1998-2020

KAN

KAN© Pixel - Fotolia.com

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.