Logo 25 Jahre KAN
© Nomad_Soul - Fotolia.com

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji

Założona w 1994 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) ma za zadanie obserwowanie procesu normalizacyjnego na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym  oraz zapewnienie, aby opracowujący normy poświęcili wystarczająco dużo uwagi zagadnieniom zdrowia i bezpieczeństwa.

W KAN reprezentowani są: partnerzy społeczni (pracownicy i pracodawcy), przedstawiciele rządu, Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) oraz Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN). KAN reprezentuje te grupy interesów i wypracowuje wspólne stanowiska dotyczące obecnych i planowanych projektów normalizacyjnych, a także polityki normalizacyjnej. KAN nie jest instytucją normalizacyjną.


KANBrief 4/19

Humanoider Roboter mit denkender Körperhaltung©Tatiana Shepeleva - stock.adobe.com

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest w produkcji i innych obszarach działalności firmy. Czy kiedyś zastąpi ona ludzi? Jakie zastosowania oferuje firmom i jakie korzyści? Kiedy maszyna sama się rozwija, jak przeprowadzić dla niej ocenę zgodności? Więcej informacji i odpowiedzi na te pytania znajduje się w części temat specjalny niniejszego wydania.

Pobierz KANBrief 4/19

KANBrief 1998-2019

KAN

KAN© Pixel - Fotolia.com

Więcej informacji na temat KAN dostępnych jest na naszych stronach internetowych w języku niemieckim, i angielskim. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat obszarów naszej działalności, kluczowe fakty i dokumenty dotyczące normalizacji, pomoce praktyczne, takie jak moduły szkoleniowe z zakresu ergonomii, wyszukiwarkę norm BHP NoRA oraz informacje o sieci EUROSHNET, wydarzeniach, osobach kontaktowych i wiele więcej.